fbpx

[cPanel] Hướng dẫn tạo full backup hosting (Backup Wizard)

QUẢNG CÁO

Giao diện Backup Wizard cho phép bạn sao lưu toàn bộ hoặc một phần trang web, hoặc khôi phục nó từ file sao lưu gần đây nhất

[cPanel] Hướng dẫn tạo full backup hosting (Backup Wizard) 18

1. Backup

 

Có thể chọn tạo file sao lưu toàn bộ hoặc file sao lưu một phần

[cPanel] Hướng dẫn tạo full backup hosting (Backup Wizard) 19

1.1. Full Backup

Sao lưu tất cả file các trang web của bạn

[cPanel] Hướng dẫn tạo full backup hosting (Backup Wizard) 20

Tại mục Backup Destination chọn Home Directory, chọn cài đặt này để lưu file sao lưu trên hosting, file sao lưu sẽ được lưu trong thư mục /home. Bạn truy cập cPanel -> File Manager sẽ tìm thấy file sao lưu. Chọn Email Address và điền vào email, sau khi quá trình backup hoàn thành sẽ có thông báo gửi về email

[cPanel] Hướng dẫn tạo full backup hosting (Backup Wizard) 21

Sau khi bấm Generate Backup, hệ thống sẽ chạy và tạo file sao lưu

[cPanel] Hướng dẫn tạo full backup hosting (Backup Wizard) 22

Chờ 1 thời gian để hệ thống chạy sao lưu. Khi quá trình chạy hoàn thành, file sẽ xuất hiện, bạn có thể bấm vào link để tải file về máy 

[cPanel] Hướng dẫn tạo full backup hosting (Backup Wizard) 23

Đồng thời khi truy cập File Manager cũng sẽ thấy file sao lưu xuất hiện tại thư mục /home. (Lưu ý: Bạn có thể tải file sao lưu về máy và xóa file sao lưu để không bị chiếm dung lượng cho hosting)

[cPanel] Hướng dẫn tạo full backup hosting (Backup Wizard) 24

1.2. Select Partial Backup

Dùng đề sao lưu một phần trang web của bạn, thực hiện theo các bước sau:

1.2.1. Home Directiory

Sao lưu thư mục /home

[cPanel] Hướng dẫn tạo full backup hosting (Backup Wizard) 25

Bấm vào Home Directory, file sao lưu của thư mục /home sẽ được tải về máy tín của bạn

[cPanel] Hướng dẫn tạo full backup hosting (Backup Wizard) 26

1.2.2. MySQL Databases

Sao lưu database

[cPanel] Hướng dẫn tạo full backup hosting (Backup Wizard) 27

Chọn tên database muốn tải về và bấm vào để tải file sao lưu database về máy tính của bạn

[cPanel] Hướng dẫn tạo full backup hosting (Backup Wizard) 28

2. Restore

Khôi phục một phần trang web từ bản sao lưu hiện có

[cPanel] Hướng dẫn tạo full backup hosting (Backup Wizard) 29

2.1. Home Directiory

Khôi phục thư mục /home

[cPanel] Hướng dẫn tạo full backup hosting (Backup Wizard) 30
[cPanel] Hướng dẫn tạo full backup hosting (Backup Wizard) 31

Chú ý: up các file nén có định dạng backup-MM-DD-YYYY.tar.gz, để không bị báo lỗi  “Error: Failed to restore files to the home directory. The provided file is not an archive, or the archive is empty.

[cPanel] Hướng dẫn tạo full backup hosting (Backup Wizard) 32

2.2. MySQL Database

Khôi phục database

Chú ý: up các file có định dạng .sql để không bị báo lỗi tương tự như ở phần khôi phục Home Directory

[cPanel] Hướng dẫn tạo full backup hosting (Backup Wizard) 33
[cPanel] Hướng dẫn tạo full backup hosting (Backup Wizard) 34

Cập nhật nhanh nhất thông tin bài viết bằng cách bấm đăng ký.

Liên quan đến bài đăng

Xin Chào !

Đăng nhập vào tài khoản của bạn bên dưới

Truy xuất mật khẩu của bạn

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn để đặt lại mật khẩu của bạn.