MariaDB Advance: MariaDB Galera Cluster

QUẢNG CÁO

MariaDB Galera là gì?

galera_small

MariaDB Galera là cụm máy chủ đồng bộ cho MariaDB. Nó chỉ khả dụng trên Linux và chỉ hỗ trợ các công cụ lưu trữ XtraDB / InnoDB.

Đặc trưng

 • Synchronous replication
 • Cấu trúc liên kết Active-active multi-master
 • Đọc và ghi vào bất kỳ node server
 • Kiểm soát các node tự động, các node lỗi sẽ được được gỡ khỏi cluster
 • Thêm node tự động
 • Nhân rộng song song, với  kiểu row level
 • Kết nối máy khách trực tiếp, giao diện MariaDB bản địa

Những lợi ích

Các tính năng trên mang lại một số lợi ích cho giải pháp phân cụm DBMS, bao gồm:

 • Không có độ trễ slave
 • Không có transactions bị mất
 • Đáp ứng cả 2 khẳng năng là mở rộng và read & write
 • Độ trễ client nhỏ hơn

Phiên bản Galera

Cụm MariaDB Galera được cung cấp bởi:

Trong MariaDB 10.1 trở lên, bản vá MySQL-wsrep đã được sáp nhập vào Máy chủ MariaDB. Điều này có nghĩa là có thể có được chức năng của MariaDB Galera Cluster bằng cách cài đặt các gói MariaDB Server tiêu chuẩn và gói thư viện của nhà cung cấp Galera wsrep . Phiên bản Galera sau tương ứng với từng phiên bản Máy chủ MariaDB:

Galera 4

Bảng sau liệt kê từng phiên bản của nhà cung cấp Galera 4 wsrep và bảng liệt kê phiên bản MariaDB nào được phát hành lần đầu tiên. Nếu bạn muốn cài đặt Galera 4 bằng yum , apt hoặc zypper , thì gói được gọi là galera-4 .

Phiên bản Galera Được phát hành trong phiên bản MariaDB
26.4.4 MariaDB 10.5.1
26.4.3 MariaDB 10.5.0 , MariaDB 10.4.9
26.4.2 MariaDB 10.4.4
26.4.1 MariaDB 10.4.3
26.4.0 MariaDB 10.4.2

Chú ý: Hướng dẫn này chỉ  thực hiện trên máy chủ MariaDB stable hiện tại là 10.4 và galera 4, do vậy các phiên bản MariaDB  cũ hơn sẽ có cách cài khác mà tôi sẽ không đề cập đến. Các hướng dẫn dưới đây sẽ rất ngắn gọn và chi tiết, vui lòng đọc kỹ để tránh  không khởi tạo được Galera.

Hướng dẫn này thực hiện trên cơ sở máy chủ như sau:

Tên IP Hệ điều hành Phiên bản MariaDB
node1 103.130.218.7 CentOS 7 MariaDB 10.4
node2 103.130.218.26 CentOS 7 MariaDB 10.4
node3 103.130.219.13 CentOS 7 MariaDB 10.4

Các port mạng cần mở trên cụm

 • Standard MariaDB Port (default: 3306) Dành cho các kết nối  MySQL client.
 • Galera Replication Port (default: 4567) Dành cho traffic truy cập replication Galera,  sử dụng cả truyền tải UDP và TCP trên cổng này.
 • IST Port (default: 4568) Dành cho chuyển trạng thái tăng dần.
 • SST Port (default: 4444) Dành cho tất cả các phương thức State Snapshot Transfer .

Cài đặt MariaDB Galera Cluster

Để sử dụng MariaDB Galera Cluster, có hai gói chính mà bạn cần cài đặt:

 1. Phiên bản MariaDB Server hỗ trợ Galera Cluster.
 2. Thư viện  Galera wsrep.

Cài đặt MariaDB, galera, rsync trên các máy chủ bằng lệnh sau(chú ý là tất cả máy chủ)

# Cài đặt yum repo
curl -sS https://downloads.mariadb.com/MariaDB/mariadb_repo_setup | bash -s -- --mariadb-server-version="mariadb-10.4"

# cài đặt MariaDB và các gói cần thiết.
yum install MariaDB-server MariaDB-client galera-4 rsync lsof -y
# trong quá tình cài đặt nhấn "y" để chấp nhận cài đặt các gói.

# cài đặt mysql_secure_installation trên node đầu tiên, các node khác không cần cài.
systemctl start mariadb
systemctl enable mariadb
mysql_secure_installation
systemctl stop mariadb

Sau khi cài đặt hoàn tất, bạn không khởi động và tiến hành thiết lập trong file my.cnf của các máy chủ như sau(chú ý thay đổi IP và tên node trong phần “Galera Node Configuration” tùy theo mỗi server):

[mariadb]

bind-address=0.0.0.0
binlog_format=ROW
default_storage_engine=InnoDB
innodb_autoinc_lock_mode=2
query_cache_size=0


# Galera Provider Configuration
wsrep_on=ON
wsrep_provider=/usr/lib64/galera-4/libgalera_smm.so

# Galera Cluster Configuration
wsrep_cluster_name="mariadb_cluster"
wsrep_cluster_address= "gcomm://103.130.218.7,103.130.218.26,103.130.219.13"

# Galera Synchronization Configuration
wsrep_sst_method=rsync

# Galera Node Configuration
wsrep_node_address=103.130.218.7
wsrep_node_name=node1

 

Khởi động MariaDB Galera Cluster

Sau khi cấu hình hoàn tất như trên, chúng ta truy cập node1 và chạy lệnh sau để khởi động Galera (chú ý khởi động Galera trên node1 sẽ khởi động MariaDB nên không phải chạy lệnh để start MariaDB nữa).

galera_new_cluster

nếu chạy lệnh trên không nhận được kết quả trả về tức là đã khởi tạo galera thành công, ta có thể chạy lệnh sau để kiểm tra có bao nhiêu node đang tham gia trong galera.

MariaDB [(none)]> SHOW GLOBAL STATUS LIKE 'wsrep_cluster_size';
+--------------------+-------+
| Variable_name   | Value |
+--------------------+-------+
| wsrep_cluster_size | 1   |
+--------------------+-------+
1 row in set (0.001 sec)

Như vậy là node1 đã hoạt động trong galera, tiếp đến ta truy cập node 2 và khởi động MariaDB, Galera sẽ tự include các node vào Galera.

[root@node2db ~]# systemctl start mariadb

Và tiếp tục khởi động MariaDB trên node3

[root@node3db ~]# systemctl start mariadb

Nếu không có lỗi gì thì node2 và node3 đã được thêm vào Galera, chúng ta kiểm tra lại thử nhé:

MariaDB [(none)]> SHOW GLOBAL STATUS LIKE 'wsrep_cluster_size';
+--------------------+-------+
| Variable_name   | Value |
+--------------------+-------+
| wsrep_cluster_size | 3   |
+--------------------+-------+
1 row in set (0.001 sec)

Như vậy là Galera đã được cấu hình hoàn tất, ta kiểm tra hoạt động  đơn giản bằng cách tạo ra 1 database trên node1 và sau đó lần lượt kiểm tra trên node2 và node3 xem database mới tạo có được đồng bộ sang các node này hay không

Trên node1 khởi tạo database name là “test_galera”:

[root@node1db ~]# mysql
Welcome to the MariaDB monitor. Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 21
Server version: 10.4.12-MariaDB MariaDB Server

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MariaDB [(none)]> create database test_galera;
Query OK, 1 row affected (0.004 sec)

 

Trên node2 kiểm tra xem có database name “test_galera” hay không:

[root@node2db ~]# mysql
Welcome to the MariaDB monitor. Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 14
Server version: 10.4.12-MariaDB MariaDB Server

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MariaDB [(none)]> show databases;
+--------------------+
| Database      |
+--------------------+
| information_schema |
| mysql       |
| performance_schema |
| test_galera    |
+--------------------+
4 rows in set (0.001 sec)

 

Trên node3 kiểm tra xem có database name “test_galera” hay không:

[root@node3db ~]# mysql
Welcome to the MariaDB monitor. Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 13
Server version: 10.4.12-MariaDB MariaDB Server

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MariaDB [(none)]> show databases;
+--------------------+
| Database      |
+--------------------+
| information_schema |
| mysql       |
| performance_schema |
| test_galera    |
+--------------------+
4 rows in set (0.001 sec)

 

Như vậy là dữ liệu đã đồng bộ trên các node server. Cấu hình MariaDB galera cluster hoàn tất tại đây. Các vấn đề liên quan đến việc  cluster, mở rộng cluster sẽ được trình bày trong các bài sau.

Cập nhật nhanh nhất thông tin bài viết bằng cách bấm đăng ký.

Liên quan đến bài đăng

Recommended

Tài liệu nổi bật

Chưa có nội dung khả dụng
giá tốt, chất lượng cao mình rất hài lòng
chất lượng dịch vụ tốt lắm...á
chất lượng dịch vụ rất tốt.
giá tốt, chất lượng cao mình rất hài lòng
Tino giá tốt,chất lượng cao,dịch vụ tư vấn và hổ trợ khách hàng tận tâm.
tôi rất thích sử dụng dịch vụ tại tinohostinohost. tốc độ tải nhanh và cực kỳ rẻ
Dịch vụ chăm sóc khách hàng tốt
Dùng rất oke nha mọi người
Dịch vụ chăm sóc khách hàng tốt, mình rất hài lòng về dịch vụ của TINOHOST
Đã mua rất nhiều tên miền tại Tinohost. Chất lượng tốt
Dịch vụ tốt, chăm sóc khách hàng chu đáo. Mình rất yên tâm khi sử dụng các dịch vụ của Tinohost.
dịch vụ và chăm sóc khách hàng rất tốt , mình rất thích tinohost , mình đã sử dụng nhiều dịch vụ của tinohost rồi
tuyệt vời chăm sóc khách hàng quá tốt
dịch vụ và chăm sóc khách hàng rất tốt , mình rất thích tinohost , mình đã sử dụng nhiều dịch vụ của tinohost rồi
Quá tốt - Quá xuất sắc và tuyệt
Hỗ trợ nhiệt tình. dịch vụ chất lượng
Đội ngũ support rất nhiệt tình.
Sử dụng dịch vụ của bạn Tinohost 2 3 năm nay chưa khi nào phải thất vọng.
dịch vụ hỗ trợ rất nhanh, tốc độ hosting tốt
Hộ trợ tốt, nhanh. Tuyệt vời 🥰
tuyệt vời, dịch vụ cực tốt và hỗ trợ siêu nhanh
Làm việc nhanh chóng, giá thành hợp lí.
Chất lượng phục vụ tốt, hỗ trợ khá nhanh chóng và chất lượng gói lớn tốt, gói nhỏ cần tốt hơn.
Hosting rẻ và nhanh thích hợp cho học sinh sinh viên như mình
dịch vu tốt ! Sẽ sử dụng thưởng xuyên !
Mỗi lần cần gì, nhắn Tino là được hỗ trợ ngay. Nên một đứa không biết gì về web như mình cũng tạo được blog. Cơ bản mình chỉ lo viết, mọi thứ có anh IT của Tino lo hết.
Nhìn chung thì Tino xứng đáng là một trong những nhà cung cấp host giá rẻ #1 tại VN. Bên này support khá nhanh và nhiệt tình nên quá trình sử dụng diễn ra tương đối trơn tru.
Chất lượng quá ok so với mức giá. Các SME có thể tham khảo để dựng web nhé.
uy tín chất lượng chuẩn cho 5 sao
Dịch vụ nhanh chóng thanh toán tiện lợi
Dịch vụ nhanh chóng, giá cả hợp lý
Chất lượng phục vụ ok, support khá nhanh chóng và chất lượng gói lớn tốt, gói nhỏ cần tốt hơn.
Dịch vụ tốt, giá cả hợp lý👍
Rất hay, rất tốt, rất hữu ích
Hỗ trợ rất nhanh và nhiệt tình
Chất lượng phục vụ ok, support khá nhanh chóng và chất lượng gói lớn tốt, gói nhỏ cần tốt hơn.
dịch vụ tốt, thanh toán nhanh chống
Hài lòng dịch vụ của tinohost
Sau khi sử dụng dịch vụ của TinoHost. Mình thấy website load nhanh hơn hẳn so với sử dụng ở nhà cung cấp cũ. Giá cả do mình đc mua với giá sale 99% của TinoHost nên rất là rẻ. Gói mình mua là gòi Hosting Bussiness 20GB. Thông số cấu hình cao nên web load khá mượt
Chúc TinoHost phát triển!
domain rẻ, có nhiều gói hữu ích thích hợp cho sinh viên
Dịch vụ trãi nghiệm tốt, cho 5 sao
Dịch vụ tốt . Support nhiệt tình
Chất lượng OK
Nhanh chóng
Đã gia hạn thêm gói 1 năm nữa của TINO host. Chất lượng sản phẩm và dịch vụ thật sự tốt. AE nên trải nghiệm thử và tin dùng. Thank you TINO 👍
dịch vụ rất tốt
Nhân viên support nhanh, hỗ trợ nhiệt tình, giao dịch tự động nên khá tiện
Đã dùng nhiều dịch vụ tại Tinohost, chất lượng tốt, rất hài lòng ...😀
Các bạn hỗ trợ làm việc nhiệt tình và chuyên nghiệp!
Sự dụng rất hài lòng với các dịch vụ của tinohost
Dịch vụ tốt, uy tín chất lượng
Tino dịch vụ quá tuyệt vời
Giá rẻ, dịch vụ tốt, hỗ trợ nhanh chóng
dịch vụ rất tốt rất tuyệt vời
Giá hợp lý cho người mới dùng
Mình thấy Tinohost có giao diện thân thiện, dễ đăng ký sử dụng cho người mới tập tành làm web như mình. Hosting hỗ trợ có nhiều lựa chọn về dung lượng và giá cả! Thanh toán qua momo thuận tiện. Recommended!
wed quá ok làm việc nhanh ngọn
Dịch vụ tốt. Khá hài lòng vì support nhiệt tình
Dịch vụ quá tuyệt vời danh cho các bạn
đội sp của Tino rất nhiệt tình và nhanh chóng
Xin cảm ơn đội ngủ kỹ thuật. Các bạn rất chuyên nghiệp và thân thiện. Tôi sẽ giới thiệu các bạn cho bạn bè của mình.
Dịch vụ hỗ trợ tốt, ổn định, thanh toán dễ dàng.
Mình từng dùng VPS bên Vietel IDC, hay gặp lỗi vặt và bảo trì liên tục. Nhưng Tino thì rất ok
dùng tốt, nhanh, dễ sử dụng
Giao diện đẹp mắt, dễ sử dụng
ok, chưa dùng nên để test thử xem sao, vẫn đánh giá 5* trước
Thích cách tư vấn tận tình và nhanh gọn của Tino mỗi khi có vấn đề trục trặc. Hosting ổn định, giá rẻ tốt lắm nhé mọi người
Đề nghị xem lại vấn đề phục vụ khách hàng (livchat)!
Good. Tốc độ cao. Tùy chỉnh nhiều trên shared hosting.
hosting ngon, giá luôn rẻ, tôi làm code nhưng rất thích sài host tino
Tino cung cấp host rất chuyên nghiệp. Đội ngũ kỹ thuật hỗ trợ rất tận tâm và nhiệt tình. Mình sẽ tiếp tục ủng hộ Tino 🥰.
Rất tuyệt vời🙆🙆🙆🙆🙆🙆🙆🙆🙆
Xét về tầm giá thì TinoHost rất đáng để mua và sử dụng lâu dài.
Dịch vụ chất lượng, ủng hộ 1 năm nay rồi
tuyệt vời quá đi,tuyệt vời quá đi
Tốc độ ổn định, tư vấn nhiệt tình
mới tham gia, mong mọi người hỗ trợ thêm
Tốc độ khá tốt với gói rẻ nhất 9k
Giao dịch nhanh,support nhanh và tận tình,chuyển miền nhanh,Hosting Ok
mua sản phẩm dịch vụ tinhot rất tốt tặng ad 5tr ** luon nè🥰🥰🥰
tinohost
một truong những nơi bán hosting rẻ, chất lượng dành cho anh em nào cần để làm web
mua tại : tinohost.com
Tư vấn tận tình và nhanh gọn mỗi khi có vấn đề trục trặc. Hosting ổn định, giá rẻ tốt lắm nhé mọi người
mình đã mua 2 tên miền + hosting của Tino Host . quả nhiên hiệu quả SEO cải thiện đáng kể và chứng chỉ bảo mật HTTPS miễn phí của Tino Host cũng ko kém phần quang trọng cho việc SEO website của mình
Tino host là một trong nhà cung cấp tốt nhất mình từng sử dụng. Với ưu đãi khuyến mại nhiều, giá thành rẻ kèm theo đó là sự support tuyệt vời của các admin. Nếu ai chưa lựa chọn được nhà cung cấp cho bản thân mình thì Tinohost sẽ là câu trả lời tốt nhất.
dịch vụ tốt, đội ngũ support nhiệt tình, cảm ơn #tinohost
Uy tín, chất lượng, nhân viên hỗ trợ nhiệt tình
mua 2 domain tại tinohost dùng rất chất lượng
Đã mua 02 domain và hosting tại TinoHost, hài lòng cách tư vấn và chăm sóc khách hàng của TinoHost :)
Giá rẻ cấu hình mạnh, black friday là sự bùng nổ của Tino
Hay web bán tài nguyên rất ngon
dịch vụ tốt, mua luôn host chất lượng cao của công ty nhân dịp blackfriday, cảm ơn #tinohost
Dịch vụ rất tốt, nhân viên tận tình.
Hỗ trợ nhiệt tình nhất trong các nhà cung cấp mih từng dùng. Không những server mạnh, ưu đãi có 1 không 2 mà còn nhiều plugin pro bản quyền đính kèm nữa. Quyết định gắn bó "Lifetime" với tino 😁
Dịch vụ tốt hỗ trợ nhanh chóng
Thích cách tư vấn tận tình và nhanh gọn của Tino mỗi khi có vấn đề trục trặc. Hosting ổn định, giá rẻ tốt lắm nhé mọi người
mình có mua 2 tên msiền của tino, mình rât thích cách tư vấn và chăm sóc khách hàng tại đây. Ngoài ra giá domain khá rẻ, phù hợp cho mọi người. 5 sao
Dịch vụ tốt, support nhiệt tình
tinohost tuyệt vời giá cả hợp lý
domain mua rất rẻ :))))
Next Reviews

Xin Chào !

Đăng nhập vào tài khoản của bạn bên dưới

Truy xuất mật khẩu của bạn

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn để đặt lại mật khẩu của bạn.