fbpx
GÓP Ý - PHÀN NÀN

Hướng Dẫn Về Tổng Đài Ảo – Tạo Extensions

Bước 1: Chọn tenant

Bước 2: Chọn vào menu Accounts → Extensions

Hướng Dẫn Về Tổng Đài Ảo - Tạo Extensions 8

Bước 3: Chọn vào icon [+] để tạo thêm Extensions

Hướng Dẫn Về Tổng Đài Ảo - Tạo Extensions 9

Bước 4: Trong bảng Extension Add nhập số nội bộ muốn tạo và Range

Hướng Dẫn Về Tổng Đài Ảo - Tạo Extensions 10

Extension: Số nội bộ sẽ được tạo.

Range: Dãy số nội bộ sẽ được tạo.

Ví dụ Extension là 101 và Range là 1 thì sẽ tạo Extension 101. Extension là 101 và Range là 5 thì sẽ có 5 số nội bộ được tạo ra theo dãy 101 – 102 – 103 – 104 – 105

Bước 5: Bật ghi âm cho Extension

Hướng Dẫn Về Tổng Đài Ảo - Tạo Extensions 11

Bước 6: Save Extension

Hướng Dẫn Về Tổng Đài Ảo - Tạo Extensions 12

Bước 7: Đổi mật khẩu extension

Hướng Dẫn Về Tổng Đài Ảo - Tạo Extensions 13

Bước 8: Save Extension

Hướng Dẫn Về Tổng Đài Ảo - Tạo Extensions 14

Cập nhật nhanh nhất thông tin bài viết bằng cách bấm đăng ký.

Related Posts

Recommended

Tài liệu nổi bật

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Add New Playlist