fbpx

Hướng Dẫn Về Tổng Đài Ảo – Tạo Extensions

QUẢNG CÁO

Bước 1: Chọn tenant

Bước 2: Chọn vào menu Accounts → Extensions

Hướng Dẫn Về Tổng Đài Ảo - Tạo Extensions 8

Bước 3: Chọn vào icon [+] để tạo thêm Extensions

Hướng Dẫn Về Tổng Đài Ảo - Tạo Extensions 9

Bước 4: Trong bảng Extension Add nhập số nội bộ muốn tạo và Range

Hướng Dẫn Về Tổng Đài Ảo - Tạo Extensions 10

Extension: Số nội bộ sẽ được tạo.

Range: Dãy số nội bộ sẽ được tạo.

Ví dụ Extension là 101 và Range là 1 thì sẽ tạo Extension 101. Extension là 101 và Range là 5 thì sẽ có 5 số nội bộ được tạo ra theo dãy 101 – 102 – 103 – 104 – 105

Bước 5: Bật ghi âm cho Extension

Hướng Dẫn Về Tổng Đài Ảo - Tạo Extensions 11

Bước 6: Save Extension

Hướng Dẫn Về Tổng Đài Ảo - Tạo Extensions 12

Bước 7: Đổi mật khẩu extension

Hướng Dẫn Về Tổng Đài Ảo - Tạo Extensions 13

Bước 8: Save Extension

Hướng Dẫn Về Tổng Đài Ảo - Tạo Extensions 14

Cập nhật nhanh nhất thông tin bài viết bằng cách bấm đăng ký.

Lê Xuân Hảo

Lê Xuân Hảo

X️in chào, mình là Xuân Hảo 👋 👋 👋
Mình đang công tác tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn TINO, hy vọng các thông tin mà mình viết hoặc chia sẻ ở đây có ích cho bạn, chúc bạn một ngày vui vẻ nhé !. ✌️ ✌️

Liên quan đến bài đăng

Xin Chào !

Đăng nhập vào tài khoản của bạn bên dưới

Truy xuất mật khẩu của bạn

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn để đặt lại mật khẩu của bạn.