fbpx
GÓP Ý - PHÀN NÀN

Hướng Dẫn Về Tổng Đài Ảo – Cấu hình Ring Group

“Ring Group là dịch vụ dùng để định tuyến 1 cuộc gọi vào 1 nhóm Extentions”

Bước 1: Chọn tenant

Bước 2: Chọn vào menu Apps → Ring Groups

Hướng Dẫn Về Tổng Đài Ảo - Cấu hình Ring Group 7Bước 3: Chọn vào icon [+] để tạo thêm Ring Groups

Hướng Dẫn Về Tổng Đài Ảo - Cấu hình Ring Group 8

Bước 4: Trong bảng Ring Group nhập các thông tin

Hướng Dẫn Về Tổng Đài Ảo - Cấu hình Ring Group 9

Extension của Ring Group phải là duy nhất, không được trùng với bất kỳ Extension nào khác

Greeting là để chọn file âm thanh sẽ phát trước khi ring các Extensions trong Destinations

Strategy là Enterprise để gọi được tất cả các Extensions trong Destinations, dù là có 2 thiết bị login cùng 1 Extension

Destination là điểm đến, là dãy các Extensions sẽ được gọi, và Timeout là thời gọi mỗi Extension

Timeout Destination là điểm đến nếu các Extension trong Destinations không nhận cuộc gọi

Ring Back là để chọn file âm thanh sẽ phát trong khi ring các Extensions trong Destinations

Bước 4*: Nếu Ring Group này cần ring lần lượt các Extensions

Hướng Dẫn Về Tổng Đài Ảo - Cấu hình Ring Group 10

Bước 4**: Nếu Ring Group này cần ring lần lượt các Extensions và chuyển hướng cuộc gọi ra di động

Hướng Dẫn Về Tổng Đài Ảo - Cấu hình Ring Group 11

Yêu cầu phải có ít nhất 1 Outbound Route có setup đầu số ở phần 6.

Bước 5: Save Ring Group

Hướng Dẫn Về Tổng Đài Ảo - Cấu hình Ring Group 12

Cập nhật nhanh nhất thông tin bài viết bằng cách bấm đăng ký.

Related Posts

Recommended

Tài liệu nổi bật

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Add New Playlist