[cPanel] – Hướng dẫn mở hàm sendmail php trên hosting

Mặc định hàm sendmail php được tắt trên hosting, để  có thể gửi mail  thông qua hosting bạn có thể thực hiện như sau

Truy cập cPanel  và di chuyển đến “Select PHP Version”

[cPanel] - Hướng dẫn mở hàm sendmail php trên hosting 1

Sau khi truy cập “Select PHP Version” chọn “Switch to PHP Option” để chuyển sang trang  chỉnh sửa các cấu hình php

 

Tại mục “sendmail_path” bạn chọn “/usr/sbin/sendmail -t ” để có thể gửi mail từ php

Sau khi chọn hoàn tất hệ thống sẽ tự động lưu lại,  như vậy là đã có thể gửi mail từ hàm send mail php

 

Exit mobile version