fbpx

Hàm API cổng hóa đơn điện tử

ADVERTISEMENT

MÔ TẢ KẾT NỐI GIỮA PHẦN MỀM KẾ TOÁN

VỚI CỔNG HÓA ÐƠN ÐIỆN TỬ THÔNG QUA CÁC HÀM API

A : Định nghĩa header api

key value description
Content-Type application/json  
apikey ********** Giá trị cấp api cấp cho server
sessionkey ********** Giá trị sessionKey được cấp bởi chương trình.

B : Trạng thái

Trạng thái hóa đơn Trạng thái ký số
CREATED Mới tạo NOSIGN Chưa ký
USING Đang sử dụng SIGNED Đã ký
CANCEL Đã hủy CUSSIGNED Khách hàng ký xác nhận
ADJUSTED Đã điều chỉnh
CHANGE Đã thay thế
DELETE Đã xóa

 

C : Mô tả hàm kết nối

1 Tạo hóa đơn

URI: /invoice/create

METHOD: POST

DATA INPUT

Request Header

key value description
Content-Type application/json  
apikey ********** Giá trị cấp api cấp cho server
sessionkey ********** Giá trị sessionKey được cấp bởi chương trình.

 Request Body

key data type require description
CompanyName String x Tên đơnvị phát hành hóa đơn
CompanyAddress String x Địa chỉ đơn vị phát hành hóa đơn
CompanyTaxCode String x Mã số thuế đơn vị phát hành
InvoiceForm String x Mẫu hóa đơn
SerialNo String x Ký hiệu
InvoiceDate String x Ngày lập hóa đơn (yyyyMMdd)
PaymentDate String x Ngày thanh toán (yyyyMMdd)
Tax Number x Thuế suất
TotalTax Number x Cộng tiền thuế
TotalBeforTax Number x Cộng tiền hàng
TotalAfterTax Number x Tổng tiền thanh toán
AmountWords String x Số tiền bằng chữ
CurrencyCode String x Loại tiền
ExchangeRates Number x Tỷ giá
CustomerName String x Tên khách hàng
CustomerTaxCode String x Mã số thuế khách hàng
CustomerCompanyName String x Tên đơn vị
CustomerAddress String x Địa chị khách hàng
CustomerPhone String Số điện thoại khách hàng
CustomerMobile String Di động
CustomerFax String Fax
CustomerEmail String x Email khách hàng
CustomerWebsite String Website khách hàng
CustomerBankAccountNo String Số TK khách hàng
CustomerBankName String Tên ngân hàng
CustomerPaymentMethodID String x Hình thức thanh toán
Remark String Ghi chú
InvoiceProducts String x Danh sách sản phẩm
          Id String Mã sản phẩm
          Name String x Tên sản phẩm
          Unit String x Đơn vị tính
          Quantity Number x Số lượng
          Cost Number x Đơn giá
          Amount Number x Thành tiền

 DATA OUTPUT

key value description
responsecode Mã lỗi (0: thànhcông)
responsemessage Mô tả lỗi
InvoiceNo Số hóa đơn mới tạo
InvoiceStatus Trạng thái hóa đơn

 

2 Cập nhật thông tin hóa đơn

URI: /invoice/update/{invoiceNumber}

METHOD: PUT

DATA INPUT

Request Header

key value description
Content-Type application/json  
apikey ********** Giá trị cấp api cấp cho server
sessionkey ********** Giá trị sessionKey được cấp bởi chương trình.

Request Body

key data type require description
CompanyName String x Tên đơn vị phát hành hóa đơn
CompanyAddress String x Địa chỉ đơn vị phát hành hóa đơn
CompanyTaxCode String x Mã số thuế đơn vị phát hành
InvoiceForm String x Mẫu hóa đơn
SerialNo String x Ký hiệu
InvoiceDate String x Ngày lập hóa đơn (yyyyMMdd)
PaymentDate String x Ngày thanh toán (yyyyMMdd)
Tax Number x Thuế suất
TotalTax Number x Cộng tiền thuế
TotalBeforTax Number x Cộng tiền hàng
TotalAfterTax Number x Tổng tiền thanh toán
AmountWords String x Số tiền bằng chữ
CurrencyCode String x Loại tiền
ExchangeRates Number x Tỷ giá
CustomerName String x Tên khách hàng
CustomerTaxCode String x Mã số thuế khách hàng
CustomerCompanyName String x Tên đơnvị
CustomerAddress String x Địa chị khách hàng
CustomerPhone String Số điện thoại khách hàng
CustomerMobile String Di động
CustomerFax String Fax
CustomerEmail String x Email khách hàng
CustomerWebsite String Website khách hàng
CustomerBankAccountNo String Số TK khách hàng
CustomerBankName String Tên ngân hàng
CustomerPaymentMethodID String x Hình thức thanh toán
Remark String Ghi chú
InvoiceProducts String x Danh sách sản phẩm
          Id String Mã sản phẩm
          Name String x Tên sản phẩm
          Unit String x Đơn vị tính
          Quantity Number x Số lượng
          Cost Number x Đơn giá
          Amount Number x Thành tiền

 

DATA OUTPUT

key value description
responsecode Mã lỗi (0: thànhcông)
responsemessage Mô tả lỗi

 

3 Xóa hóa đơn cuối cùng chưa ký

URI: /invoice/deleteLastInvoiceNoSign/{invoiceNumber}

METHOD: DELETE

DATA INPUT

Request Header

key value description
Content-Type application/json  
apikey ********** Giá trị cấp api cấp cho server
sessionkey ********** Giá trị sessionKey được cấp bởi chương trình.

Request Body

key data type require description
CompanyTaxCode String x Mã số thuế đơn vị phát hành
InvoiceForm String x Mẫu hóa đơn
SerialNo String x Ký hiệu
InvoiceDate String x Ngày lập hóa đơn (yyyyMMdd)

 

DATA OUTPUT

key value description
responsecode Mã lỗi (0: thànhcông)
responsemessage Mô tả lỗi

 

4 Xem trạng thái hóa đơn

URI: /invoice/getStatus

METHOD: POST

 

DATA INPUT

Request Header

key value description
Content-Type application/json  
apikey ********** Giá trị cấp api cấp cho server
sessionkey ********** Giá trị sessionKey được cấp bởi chương trình.

Request Body

key data type require description
CompanyTaxCode String x Mã số thuế đơn vị phát hành
InvoiceForm String x Mẫu hóa đơn
SerialNo String x Ký hiệu
InvoiceNo String x Số hóa đơn
InvoiceDate String x Ngày lập hóa đơn (yyyyMMdd)

 

DATA OUTPUT

key value description
responsecode Mã lỗi (0: thànhcông)
responsemessage Mô tả lỗi
InvoiceStatus Trạng thái hóa đơn
SignStatus Trạng thái ký số

 

5 Xem thông tin mẫu hóa đơn của nhà phát hành

URI: /invoice/getIssuerFormInvoice

METHOD: GET

 DATA INPUT

Request Header

key value description
Content-Type application/json  
apikey ********** Giá trị cấp api cấp cho server
sessionkey ********** Giá trị sessionKey được cấp bởi chương trình.

 Request Body (NONE)

key data type require description

 

DATA OUTPUT

key value description
responsecode Mã lỗi (0: thànhcông)
responsemessage Mô tả lỗi
IssuerTaxCode Mã số thuế nhà phát hành
IsssuerName Tên nhà phát hành
FormInvoices Danh sách mẫu hóa đơn
InvoiceFormCode Mẫu số
SignsInvoice Ký hiệu

 

6 Liệt kê danh sách hóa đơn theo ngày

URI: /invoice/getBillsByDate

METHOD: POST

 DATA INPUT

Request Header

key value description
Content-Type application/json  
apikey ********** Giá trị cấp api cấp cho server
sessionkey ********** Giá trị sessionKey được cấp bởi chương trình.

 Request Body

key data type require description
FromDate String x Từ ngày (yyyyMMdd)
ToDate String x Đến ngày (yyyyMMdd)
Status String Trạng thái hóa đơn

 

DATA OUTPUT

key value description
responsecode Number Mã lỗi (0: thànhcông)
responsemessage String Mô tả lỗi
[bills] List Danh sách hóa đơn
EinvoiceNumber String Số hóa đơn
InvoiceFormCode String Mẫu hóa đơn
SignsInvoice String Ký hiệu
CreateDate String Ngày tạo (yyyyMMdd)
CustomerEmail String Email khách hàng
CustomerTaxCode String Mã số thuế khách hàng
CompanyName String Tên đơn vị
AmountNotVAT Number Số tiền chưa VAT
AmountVAT Number Số tiền VAT
SumAmount Number Tổng tiền
UserCreate String User tạo
EinvoiceStatus String Trạng thái hóa đơn
SignStatus String Trạng thái ký số

 

Cập nhật nhanh nhất thông tin bài viết bằng cách bấm đăng ký.

Related Posts

Recommended

Tài liệu nổi bật

chất lượng dịch vụ tốt lắm...á
chất lượng dịch vụ rất tốt.
giá tốt, chất lượng cao mình rất hài lòng
Tino giá tốt,chất lượng cao,dịch vụ tư vấn và hổ trợ khách hàng tận tâm.
tôi rất thích sử dụng dịch vụ tại tinohostinohost. tốc độ tải nhanh và cực kỳ rẻ
Dịch vụ chăm sóc khách hàng tốt
Dùng rất oke nha mọi người
Dịch vụ chăm sóc khách hàng tốt, mình rất hài lòng về dịch vụ của TINOHOST
Đã mua rất nhiều tên miền tại Tinohost. Chất lượng tốt
Dịch vụ tốt, chăm sóc khách hàng chu đáo. Mình rất yên tâm khi sử dụng các dịch vụ của Tinohost.
dịch vụ và chăm sóc khách hàng rất tốt , mình rất thích tinohost , mình đã sử dụng nhiều dịch vụ của tinohost rồi
tuyệt vời chăm sóc khách hàng quá tốt
tuyệt vời chăm sóc khách hàng quá tốt
dịch vụ và chăm sóc khách hàng rất tốt , mình rất thích tinohost , mình đã sử dụng nhiều dịch vụ của tinohost rồi
dịch vụ tuyệt vời . chăm sóc khách hàng rất tốt
Quá tốt - Quá xuất sắc và tuyệt
Hỗ trợ nhiệt tình. dịch vụ chất lượng
Host ổn định. miền giá rẻ. hỗ trợ nhanh
Đội ngũ support rất nhiệt tình.
Sử dụng dịch vụ của bạn Tinohost 2 3 năm nay chưa khi nào phải thất vọng.
host dùng chất lượng, miền giá rẻ
Host chất lượng uy tín, dịch vụ tốt
dịch vụ hỗ trợ rất nhanh, tốc độ hosting tốt
Hộ trợ tốt, nhanh. Tuyệt vời 🥰
tuyệt vời, dịch vụ cực tốt và hỗ trợ siêu nhanh
Làm việc nhanh chóng, giá thành hợp lí.
Chất lượng phục vụ tốt, hỗ trợ khá nhanh chóng và chất lượng gói lớn tốt, gói nhỏ cần tốt hơn.
Hosting rẻ và nhanh thích hợp cho học sinh sinh viên như mình
dịch vu tốt ! Sẽ sử dụng thưởng xuyên !
Mỗi lần cần gì, nhắn Tino là được hỗ trợ ngay. Nên một đứa không biết gì về web như mình cũng tạo được blog. Cơ bản mình chỉ lo viết, mọi thứ có anh IT của Tino lo hết.
Nhìn chung thì Tino xứng đáng là một trong những nhà cung cấp host giá rẻ #1 tại VN. Bên này support khá nhanh và nhiệt tình nên quá trình sử dụng diễn ra tương đối trơn tru.
Chất lượng quá ok so với mức giá. Các SME có thể tham khảo để dựng web nhé.
uy tín chất lượng chuẩn cho 5 sao
Dịch vụ nhanh chóng thanh toán tiện lợi
Dịch vụ nhanh chóng, giá cả hợp lý
Chất lượng phục vụ ok, support khá nhanh chóng và chất lượng gói lớn tốt, gói nhỏ cần tốt hơn.
Dịch vụ tốt, giá cả hợp lý👍
Rất hay, rất tốt, rất hữu ích
Hỗ trợ rất nhanh và nhiệt tình
Chất lượng phục vụ ok, support khá nhanh chóng và chất lượng gói lớn tốt, gói nhỏ cần tốt hơn.
Ta nói dịch vụ gì mà tốt dã man, xịn quá i <3
dịch vụ tốt, thanh toán nhanh chống
Hài lòng dịch vụ của tinohost
Sau khi sử dụng dịch vụ của TinoHost. Mình thấy website load nhanh hơn hẳn so với sử dụng ở nhà cung cấp cũ. Giá cả do mình đc mua với giá sale 99% của TinoHost nên rất là rẻ. Gói mình mua là gòi Hosting Bussiness 20GB. Thông số cấu hình cao nên web load khá mượt
Chúc TinoHost phát triển!
domain rẻ, có nhiều gói hữu ích thích hợp cho sinh viên
ok rất tuyệt vời. cskh 25/7
Dịch vụ trãi nghiệm tốt, cho 5 sao
Hài lòng về dịch vụ và tư vấn
Dịch vụ tốt . Support nhiệt tình
Dịch vụ thật tuyệt vời
Chất lượng OK
Nhanh chóng
Đã gia hạn thêm gói 1 năm nữa của TINO host. Chất lượng sản phẩm và dịch vụ thật sự tốt. AE nên trải nghiệm thử và tin dùng. Thank you TINO 👍
dịch vụ rất tốt
Nhân viên support nhanh, hỗ trợ nhiệt tình, giao dịch tự động nên khá tiện
đã mua tên miền và hosting bên Tino, sẽ trải nghiệm lâu dài
Đã dùng nhiều dịch vụ tại Tinohost, chất lượng tốt, rất hài lòng ...😀
Các bạn hỗ trợ làm việc nhiệt tình và chuyên nghiệp!
Sự dụng rất hài lòng với các dịch vụ của tinohost
Dịch vụ tốt, uy tín chất lượng
Tino dịch vụ quá tuyệt vời
Giá rẻ, dịch vụ tốt, hỗ trợ nhanh chóng
Dịch vụ tốt hỗ trợ support nhanh
dịch vụ rất tốt rất tuyệt vời
Giá hợp lý cho người mới dùng
Mình thấy Tinohost có giao diện thân thiện, dễ đăng ký sử dụng cho người mới tập tành làm web như mình. Hosting hỗ trợ có nhiều lựa chọn về dung lượng và giá cả! Thanh toán qua momo thuận tiện. Recommended!
wed quá ok làm việc nhanh ngọn
Dv Rất Tốt Và Rất Hay
Dịch vụ tốt. Khá hài lòng vì support nhiệt tình
Dịch vụ quá tuyệt vời danh cho các bạn
đội sp của Tino rất nhiệt tình và nhanh chóng
Xin cảm ơn đội ngủ kỹ thuật. Các bạn rất chuyên nghiệp và thân thiện. Tôi sẽ giới thiệu các bạn cho bạn bè của mình.
Dịch vụ hỗ trợ tốt, ổn định, thanh toán dễ dàng.
Mình từng dùng VPS bên Vietel IDC, hay gặp lỗi vặt và bảo trì liên tục. Nhưng Tino thì rất ok
dùng tốt, nhanh, dễ sử dụng
Giao diện đẹp mắt, dễ sử dụng
ok, chưa dùng nên để test thử xem sao, vẫn đánh giá 5* trước
Thích cách tư vấn tận tình và nhanh gọn của Tino mỗi khi có vấn đề trục trặc. Hosting ổn định, giá rẻ tốt lắm nhé mọi người
Đề nghị xem lại vấn đề phục vụ khách hàng (livchat)!
Tư vấn tận tình và nhanh. Hosting ổn định, giá rẻ
Good. Tốc độ cao. Tùy chỉnh nhiều trên shared hosting.
hosting ngon, giá luôn rẻ, tôi làm code nhưng rất thích sài host tino
Dịch vụ tốt, hỗ trợ nhiệt tình
Tino cung cấp host rất chuyên nghiệp. Đội ngũ kỹ thuật hỗ trợ rất tận tâm và nhiệt tình. Mình sẽ tiếp tục ủng hộ Tino 🥰.
Rất tuyệt vời🙆🙆🙆🙆🙆🙆🙆🙆🙆
Xét về tầm giá thì TinoHost rất đáng để mua và sử dụng lâu dài.
tuyệt vời quá đi,tuyệt vời quá đi
Tốc độ ổn định, tư vấn nhiệt tình
mới tham gia, mong mọi người hỗ trợ thêm
Tốc độ khá tốt với gói rẻ nhất 9k
Giao dịch nhanh,support nhanh và tận tình,chuyển miền nhanh,Hosting Ok
mua sản phẩm dịch vụ tinhot rất tốt tặng ad 5tr ** luon nè🥰🥰🥰
ok😁😁 ddax dùng và có nhiều khuyên mãi
là khách hàng của tino lâu năm, mình rất hài lòng với cách làm việc cực kì chuyên nghiệp của tino. sản phẩm chất lượng và dịch vụ chăm sóc cũng rất chất lượng. hi vọng tino tiếp tục duy trì và phát huy tinh thần này
Đã mua domain và hosting tại Tinohost luôn, rất hài lòng
tinohost
một truong những nơi bán hosting rẻ, chất lượng dành cho anh em nào cần để làm web
mua tại : tinohost.com
Tư vấn tận tình và nhanh gọn mỗi khi có vấn đề trục trặc. Hosting ổn định, giá rẻ tốt lắm nhé mọi người
mình đã mua 2 tên miền + hosting của Tino Host . quả nhiên hiệu quả SEO cải thiện đáng kể và chứng chỉ bảo mật HTTPS miễn phí của Tino Host cũng ko kém phần quang trọng cho việc SEO website của mình
HOST TỐC ĐỘ NHANH VÀ NHÂN VIÊN XỬ LÝ TỐT
Next Reviews

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Add New Playlist