fbpx

[Drive] Cộng tác tài liệu trong Bitrix24 Drive

QUẢNG CÁO

Trong Bitrix24, nhiều người dùng có thể chỉnh sửa đồng thời cùng một tệp tin. Tùy chọn này có sẵn cho các tệp tin Drive Công ty và nhóm làm việc. Quan trọng: Cài đặt để làm việc với tài liệu phải được định cấu hình trong đám mây .

Người dùng tài khoản Bitrix24 có thể có quyền truy cập khác nhau vào tệp mà bạn cần để cộng tác cùng nhau. Trong trường hợp này, người dùng có Toàn quyền truy cập (ví dụ: chủ sở hữu tệp tin) có thể sử dụng tùy chọn Quyền truy cập trong menu tệp để chia sẻ điều này tệp với những người dùng khác. Khi tệp tin được mở trên đám mây và bạn đang làm việc trên nó cùng lúc với những người khác, tên người chỉnh sửa sẽ được hiển thị bên cạnh dòng họ đang chỉnh sửa vào lúc này.

[Drive] Cộng tác tài liệu trong Bitrix24 Drive 8

Tên sẽ được lấy từ dịch vụ trực tuyến tích hợp mà người dùng đã chọn để chỉnh sửa tệp – Google Documents hoặc MS Office Online . Ví dụ: Dấu ngoặc kép ẩn danh màu hồng bên dưới hiển thị đồng nghiệp đang làm việc trên tài liệu cùng với bạn. 

Trong trường hợp bạn không muốn cho phép nhiều người dùng chỉnh sửa cùng một tệp tin, bạn có thể bật tùy chọn Cho phép khóa tài liệu trong Cài đặt -> Cài đặt tài khoản. Tùy chọn này chỉ dành cho người đăng ký gói Chuẩn và Chuyên nghiệp .

Sau khi tùy chọn được cài đặt tài khoản chính cho phép, bạn có thể áp dụng nó cho các tệp tin đã chọn: 

[Drive] Cộng tác tài liệu trong Bitrix24 Drive 9

Tài liệu đã khóa Cộng tác cho các tệp mà bạn đã được cấp Quyền truy cập hoặc được chia sẻ. Trong trường hợp chủ sở hữu tệp đã cấp cho bạn quyền truy cập tệp qua Quyền truy cập tùy chọn.

[Drive] Cộng tác tài liệu trong Bitrix24 Drive 10

Bạn sẽ không thấy tệp trong Drive của tôi và sẽ cần truy cập Drive của trang hồ sơ của chủ sở hữu để tìm tệp. Nó sẽ được hiển thị với biểu tượng Đã khóa:  

[Drive] Cộng tác tài liệu trong Bitrix24 Drive 11

Khóa tài liệu sẽ không cho phép bạn chỉnh sửa tệp trong trường hợp này (tùy chọn chỉnh sửa hiển thị đã bị hủy kích hoạt), chỉ xem: 

[Drive] Cộng tác tài liệu trong Bitrix24 Drive 12

Mở khóa tệp để chỉnh sửa: Sau khi thực hiện xong các sửa đổi đối với tệp tin, bạn có thể mở khóa tệp cho chỉnh sửa thêm. Các phiên bản tệp sẽ có sẵn phần Lịch sử sửa đổi nơi bạn có thể xem ai, khi đã chỉnh sửa tệp tin, quan trọng nhất, hãy khôi phục các phiên bản trước của tệp. 

[Drive] Cộng tác tài liệu trong Bitrix24 Drive 13

Cập nhật nhanh nhất thông tin bài viết bằng cách bấm đăng ký.

Liên quan đến bài đăng

Xin Chào !

Đăng nhập vào tài khoản của bạn bên dưới

Truy xuất mật khẩu của bạn

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn để đặt lại mật khẩu của bạn.