[CRM] Thêm form biểu mẫu web CRM mới – CRM Forms

QUẢNG CÁO

Để thêm biểu mẫu web CRM mới, hãy nhấp vào CRM> Biểu mẫu CRM (CRM forms) > Thêm biểu mẫu mới (Add New Form):

[CRM] Thêm form biểu mẫu web CRM mới - CRM Forms 2

Cài đặt biểu mẫu chính

Nhập tên của biểu mẫu web, tiêu đề và mô tả của nó.

[CRM] Thêm form biểu mẫu web CRM mới - CRM Forms 3

Sau đó, bạn cần chọn các trường sẽ được hiển thị ở trên biểu mẫu dạng web.

[CRM] Thêm form biểu mẫu web CRM mới - CRM Forms 4

Bạn có thể thêm khách hàng tiềm năng , liên hệ, công ty, giao dịch (thỏa thuận), báo giá hoặc các trường tùy chỉnh hoặc mặc định của hóa đơn vào biểu mẫu web bằng cách sử dụng menu ở bên phải. Nhấp vào để bỏ cuộn các trường có sẵn cho từng thực thể CRM. Nếu bạn cần thêm trường tùy chỉnh mới cho khách hàng tiềm năng, contact liên hệ, v.v., hãy đi tới CRM> Cài đặt (Settings) > Cài đặt biểu mẫu và báo cáo (Form and report settings) > Trường tùy chỉnh (Custom fields).

Ngoài ra, bạn có thể thêm một phần, dấu phân tách hoặc dấu ngắt dòng.

Nếu bạn thêm các trường của các phần tử CRM khác nhau vào biểu mẫu web CRM (ví dụ: trường của giao dịch (thỏa thuận) và trường của liên hệ), hệ thống sẽ đề xuất bạn tạo các trường còn thiếu.

[CRM] Thêm form biểu mẫu web CRM mới - CRM Forms 5

Bạn có thể định cấu hình từng trường – thay đổi tên, mô tả và giá trị mặc định.

Nếu cần, bạn có thể đặt một trường là bắt buộc (required). Ngoài ra, bạn có thể bật tùy chọn Xác minh (Verify) và hệ thống sẽ tự động kiểm tra xem người dùng đã nhập dữ liệu chính xác chưa (ví dụ: kiểm tra xem địa chỉ email đã được nhập đúng chưa).

[CRM] Thêm form biểu mẫu web CRM mới - CRM Forms 6

Sau đó, bạn có thể chỉnh sửa văn bản cho nút “Gửi”, chọn màu nền và màu văn bản và chỉ định nhân viên sẽ chịu trách nhiệm về các yếu tố CRM được tạo từ biểu mẫu web này.

Nếu bạn thêm nhiều nhân viên vào danh sách những người chịu trách nhiệm, các yếu tố CRM được tạo từ biểu mẫu web này sẽ được phân bổ đồng đều.

Không chỉ định làm người chịu trách nhiệm nếu nhân viên chưa checked-in hoặc đang đi vắng, tùy chọn “vắng mặt” sẽ chỉ hoạt động nếu bạn đã bật tùy chọn quản lý thời gian cho nhân viên được chỉ định (chỉ khả dụng cho người đăng ký gói Professional). Nếu không, các phần tử CRM được tạo từ biểu mẫu web này sẽ được phân phối đồng đều.

Cài đặt bổ sung

Chữ ký

Bật tùy chọn tương ứng nếu bạn muốn xóa Chữ ký được cung cấp bởi Bitrix24.

Tùy chọn này chỉ dành cho những người đăng ký gói Start +, CRM +, Project +, Standard và Professional.

Quy tắc trường

Bạn có thể thêm một hoặc một số quy tắc cho các trường của biểu mẫu web của mình.

[CRM] Thêm form biểu mẫu web CRM mới - CRM Forms 7

Ví dụ: nếu khách hàng của bạn đồng ý tải lên ảnh, anh ấy sẽ được hiển thị trường với nút “Tải ảnh lên”.

Tạo các thực thể CRM

Tại đây, bạn có thể chỉ định phần tử CRM nào sẽ tạo khi khách hàng điền vào biểu mẫu web (khách hàng tiềm năng (lead), liên hệ (contact), giao dịch (deal) hoặc báo giá (quote)).

Bật Tạo hóa đơn (Create invoice) và Chuyển tiếp đến trang thanh toán sau khi hoàn thành biểu mẫu (forward to payment after form is completed) nếu cần.

[CRM] Thêm form biểu mẫu web CRM mới - CRM Forms 8

Chọn tác vụ mà hệ thống sẽ thực hiện nếu tìm thấy bản sao. Theo mặc định, Bitrix24 sẽ hợp nhất tất cả các bản sao.

[CRM] Thêm form biểu mẫu web CRM mới - CRM Forms 9

Nếu bạn chọn tạo giao dịch từ biểu mẫu web này, bạn có thể bật tùy chọn Không tạo giao dịch mới, sử dụng tùy chọn hiện có thay thế (Don’t create a new deal, use existing one instead). Bitrix24 tìm kiếm các giao dịch theo tên liên hệ hoặc tên công ty trong trường hợp này.

[CRM] Thêm form biểu mẫu web CRM mới - CRM Forms 10

Giá trị mặc định

Trong phần này, bạn có thể chọn các trường biểu mẫu phần tử CRM và chỉ định giá trị mặc định của chúng các giá trị. Ví dụ: bạn có thể chỉ định rằng tên khách hàng tiềm năng sẽ giống với tên biểu mẫu CRM.

[CRM] Thêm form biểu mẫu web CRM mới - CRM Forms 11

Bạn có thể sử dụng Thẻ tùy chỉnh (custom tags) làm giá trị mặc định, và hệ thống sẽ tự động thay thế thẻ này bằng giá trị.

  • Tên miền – địa chỉ trang web nơi biểu mẫu web đã được điền (ví dụ: example.com )
  • Địa chỉ trang – địa chỉ trang web nơi biểu mẫu web đã được điền (ví dụ: example.com/about/form )
  • Thông số – bạn có thể thêm thông số tùy chỉnh vào địa chỉ và sử dụng thông số đó làm thông số tùy chỉnh thẻ (ví dụ: %my_param1%)
  • ID Kết quả – số sê-ri của biểu mẫu web CRM hoàn chỉnh ( ví dụ: 1, 3, 5, v.v. Lưu ý rằng nó bỏ qua việc đếm theo hai lần.)
  • ID biểu mẫu – ID biểu mẫu web trong hệ thống
  • Tên biểu mẫu – tên biểu mẫu web (ví dụ: Biểu mẫu phản hồi )

Chỉ số

Chỉ định ID Google Analytics của bạn. Nếu biểu mẫu được xuất bản trên trang web của bạn và bạn sử dụng Google Analytics, các sự kiện và mục tiêu sẽ được tự động đăng ký.

Ngoài ra, bạn có thể bật tùy chọn Tạo sự kiện cho Kênh Google (create event for google funnel) tại đây.

Chủ đề biểu mẫu và CSS tùy chỉnh

Bạn có thể định cấu hình chủ đề biểu mẫu và tải lên nền tùy chỉnh trong phần Chủ đề biểu mẫu (form theme). Hoặc bạn thậm chí có thể sử dụng kiểu CSS tùy chỉnh nếu bạn bật tùy chọn sử dụng kiểu CSS tùy chỉnh (use custom CSS styles).

[CRM] Thêm form biểu mẫu web CRM mới - CRM Forms 12

Điều khoản dịch vụ

Bật tùy chọn Điều khoản dịch vụ (Terms of service) và tạo sự đồng ý mới. Bạn cũng có thể kích hoạt Tự động chấp nhận thỏa thuận (Auto Accept The Agreement), đặt trạng thái tùy chọn ban đầu thành chọn.

[CRM] Thêm form biểu mẫu web CRM mới - CRM Forms 13

Bạn luôn có thể chỉnh sửa sự đồng ý sau:

[CRM] Thêm form biểu mẫu web CRM mới - CRM Forms 14

Đọc thêm trong bài viết – Thêm sự đồng ý GDPR .

Hành động sau khi gửi và chống spam

Thêm thông báo gửi biểu mẫu thành công và thất bại trong phần Hành động sau khi gửi (Post-submit actions). Ngoài ra, bạn có thể định cấu hình chuyển hướng đến URL cụ thể.

[CRM] Thêm form biểu mẫu web CRM mới - CRM Forms 15

Bật tùy chọn Chống spam (Spam protection) để thêm reCAPTCHA cho biểu mẫu.

Gọi lại

Kích hoạt tùy chọn gọi lại nếu bạn muốn nhân viên của mình gọi lại những khách hàng vừa hoàn thành biểu mẫu web.

[CRM] Thêm form biểu mẫu web CRM mới - CRM Forms 16

Liên kết và mã

Khách hàng của bạn có thể truy cập biểu mẫu web không chỉ trên trang web của bạn mà còn nếu bạn gửi cho họ một liên kết trực tiếp đến biểu mẫu web này. Chỉ cần sao chép liên kết vào trường tương ứng.

Có một số tùy chọn về cách hiển thị biểu mẫu web của bạn trên trang web: biểu mẫu web sẽ được hiển thị trên trang, biểu mẫu web sẽ được hiển thị trong một cửa sổ bật lên chỉ khi khách hàng nhấp vào nút/liên kết hoặc biểu mẫu web sẽ được hiển thị trong cửa sổ bật lên với thời gian trễ. Chọn tùy chọn cần thiết > sao chép mã > dán nó vào mã trang web của bạn.

[CRM] Thêm form biểu mẫu web CRM mới - CRM Forms 17

Cập nhật nhanh nhất thông tin bài viết bằng cách bấm đăng ký.

Liên quan đến bài đăng

Recommended

Tài liệu nổi bật

Chưa có nội dung khả dụng
giá tốt, chất lượng cao mình rất hài lòng
chất lượng dịch vụ tốt lắm...á
chất lượng dịch vụ rất tốt.
giá tốt, chất lượng cao mình rất hài lòng
Tino giá tốt,chất lượng cao,dịch vụ tư vấn và hổ trợ khách hàng tận tâm.
tôi rất thích sử dụng dịch vụ tại tinohostinohost. tốc độ tải nhanh và cực kỳ rẻ
Dịch vụ chăm sóc khách hàng tốt
Dùng rất oke nha mọi người
Dịch vụ chăm sóc khách hàng tốt, mình rất hài lòng về dịch vụ của TINOHOST
Đã mua rất nhiều tên miền tại Tinohost. Chất lượng tốt
Dịch vụ tốt, chăm sóc khách hàng chu đáo. Mình rất yên tâm khi sử dụng các dịch vụ của Tinohost.
dịch vụ và chăm sóc khách hàng rất tốt , mình rất thích tinohost , mình đã sử dụng nhiều dịch vụ của tinohost rồi
tuyệt vời chăm sóc khách hàng quá tốt
dịch vụ và chăm sóc khách hàng rất tốt , mình rất thích tinohost , mình đã sử dụng nhiều dịch vụ của tinohost rồi
Quá tốt - Quá xuất sắc và tuyệt
Hỗ trợ nhiệt tình. dịch vụ chất lượng
Đội ngũ support rất nhiệt tình.
Sử dụng dịch vụ của bạn Tinohost 2 3 năm nay chưa khi nào phải thất vọng.
dịch vụ hỗ trợ rất nhanh, tốc độ hosting tốt
Hộ trợ tốt, nhanh. Tuyệt vời 🥰
tuyệt vời, dịch vụ cực tốt và hỗ trợ siêu nhanh
Làm việc nhanh chóng, giá thành hợp lí.
Chất lượng phục vụ tốt, hỗ trợ khá nhanh chóng và chất lượng gói lớn tốt, gói nhỏ cần tốt hơn.
Hosting rẻ và nhanh thích hợp cho học sinh sinh viên như mình
dịch vu tốt ! Sẽ sử dụng thưởng xuyên !
Mỗi lần cần gì, nhắn Tino là được hỗ trợ ngay. Nên một đứa không biết gì về web như mình cũng tạo được blog. Cơ bản mình chỉ lo viết, mọi thứ có anh IT của Tino lo hết.
Nhìn chung thì Tino xứng đáng là một trong những nhà cung cấp host giá rẻ #1 tại VN. Bên này support khá nhanh và nhiệt tình nên quá trình sử dụng diễn ra tương đối trơn tru.
Chất lượng quá ok so với mức giá. Các SME có thể tham khảo để dựng web nhé.
uy tín chất lượng chuẩn cho 5 sao
Dịch vụ nhanh chóng thanh toán tiện lợi
Dịch vụ nhanh chóng, giá cả hợp lý
Chất lượng phục vụ ok, support khá nhanh chóng và chất lượng gói lớn tốt, gói nhỏ cần tốt hơn.
Dịch vụ tốt, giá cả hợp lý👍
Rất hay, rất tốt, rất hữu ích
Hỗ trợ rất nhanh và nhiệt tình
Chất lượng phục vụ ok, support khá nhanh chóng và chất lượng gói lớn tốt, gói nhỏ cần tốt hơn.
dịch vụ tốt, thanh toán nhanh chống
Hài lòng dịch vụ của tinohost
Sau khi sử dụng dịch vụ của TinoHost. Mình thấy website load nhanh hơn hẳn so với sử dụng ở nhà cung cấp cũ. Giá cả do mình đc mua với giá sale 99% của TinoHost nên rất là rẻ. Gói mình mua là gòi Hosting Bussiness 20GB. Thông số cấu hình cao nên web load khá mượt
Chúc TinoHost phát triển!
domain rẻ, có nhiều gói hữu ích thích hợp cho sinh viên
Dịch vụ trãi nghiệm tốt, cho 5 sao
Dịch vụ tốt . Support nhiệt tình
Chất lượng OK
Nhanh chóng
Đã gia hạn thêm gói 1 năm nữa của TINO host. Chất lượng sản phẩm và dịch vụ thật sự tốt. AE nên trải nghiệm thử và tin dùng. Thank you TINO 👍
dịch vụ rất tốt
Nhân viên support nhanh, hỗ trợ nhiệt tình, giao dịch tự động nên khá tiện
Đã dùng nhiều dịch vụ tại Tinohost, chất lượng tốt, rất hài lòng ...😀
Các bạn hỗ trợ làm việc nhiệt tình và chuyên nghiệp!
Sự dụng rất hài lòng với các dịch vụ của tinohost
Dịch vụ tốt, uy tín chất lượng
Tino dịch vụ quá tuyệt vời
Giá rẻ, dịch vụ tốt, hỗ trợ nhanh chóng
dịch vụ rất tốt rất tuyệt vời
Giá hợp lý cho người mới dùng
Mình thấy Tinohost có giao diện thân thiện, dễ đăng ký sử dụng cho người mới tập tành làm web như mình. Hosting hỗ trợ có nhiều lựa chọn về dung lượng và giá cả! Thanh toán qua momo thuận tiện. Recommended!
wed quá ok làm việc nhanh ngọn
Dịch vụ tốt. Khá hài lòng vì support nhiệt tình
Dịch vụ quá tuyệt vời danh cho các bạn
đội sp của Tino rất nhiệt tình và nhanh chóng
Xin cảm ơn đội ngủ kỹ thuật. Các bạn rất chuyên nghiệp và thân thiện. Tôi sẽ giới thiệu các bạn cho bạn bè của mình.
Dịch vụ hỗ trợ tốt, ổn định, thanh toán dễ dàng.
Mình từng dùng VPS bên Vietel IDC, hay gặp lỗi vặt và bảo trì liên tục. Nhưng Tino thì rất ok
dùng tốt, nhanh, dễ sử dụng
Giao diện đẹp mắt, dễ sử dụng
ok, chưa dùng nên để test thử xem sao, vẫn đánh giá 5* trước
Thích cách tư vấn tận tình và nhanh gọn của Tino mỗi khi có vấn đề trục trặc. Hosting ổn định, giá rẻ tốt lắm nhé mọi người
Đề nghị xem lại vấn đề phục vụ khách hàng (livchat)!
Good. Tốc độ cao. Tùy chỉnh nhiều trên shared hosting.
hosting ngon, giá luôn rẻ, tôi làm code nhưng rất thích sài host tino
Tino cung cấp host rất chuyên nghiệp. Đội ngũ kỹ thuật hỗ trợ rất tận tâm và nhiệt tình. Mình sẽ tiếp tục ủng hộ Tino 🥰.
Rất tuyệt vời🙆🙆🙆🙆🙆🙆🙆🙆🙆
Xét về tầm giá thì TinoHost rất đáng để mua và sử dụng lâu dài.
Dịch vụ chất lượng, ủng hộ 1 năm nay rồi
tuyệt vời quá đi,tuyệt vời quá đi
Tốc độ ổn định, tư vấn nhiệt tình
mới tham gia, mong mọi người hỗ trợ thêm
Tốc độ khá tốt với gói rẻ nhất 9k
Giao dịch nhanh,support nhanh và tận tình,chuyển miền nhanh,Hosting Ok
mua sản phẩm dịch vụ tinhot rất tốt tặng ad 5tr ** luon nè🥰🥰🥰
tinohost
một truong những nơi bán hosting rẻ, chất lượng dành cho anh em nào cần để làm web
mua tại : tinohost.com
Tư vấn tận tình và nhanh gọn mỗi khi có vấn đề trục trặc. Hosting ổn định, giá rẻ tốt lắm nhé mọi người
mình đã mua 2 tên miền + hosting của Tino Host . quả nhiên hiệu quả SEO cải thiện đáng kể và chứng chỉ bảo mật HTTPS miễn phí của Tino Host cũng ko kém phần quang trọng cho việc SEO website của mình
Tino host là một trong nhà cung cấp tốt nhất mình từng sử dụng. Với ưu đãi khuyến mại nhiều, giá thành rẻ kèm theo đó là sự support tuyệt vời của các admin. Nếu ai chưa lựa chọn được nhà cung cấp cho bản thân mình thì Tinohost sẽ là câu trả lời tốt nhất.
dịch vụ tốt, đội ngũ support nhiệt tình, cảm ơn #tinohost
Uy tín, chất lượng, nhân viên hỗ trợ nhiệt tình
mua 2 domain tại tinohost dùng rất chất lượng
Đã mua 02 domain và hosting tại TinoHost, hài lòng cách tư vấn và chăm sóc khách hàng của TinoHost :)
Giá rẻ cấu hình mạnh, black friday là sự bùng nổ của Tino
Hay web bán tài nguyên rất ngon
dịch vụ tốt, mua luôn host chất lượng cao của công ty nhân dịp blackfriday, cảm ơn #tinohost
Dịch vụ rất tốt, nhân viên tận tình.
Hỗ trợ nhiệt tình nhất trong các nhà cung cấp mih từng dùng. Không những server mạnh, ưu đãi có 1 không 2 mà còn nhiều plugin pro bản quyền đính kèm nữa. Quyết định gắn bó "Lifetime" với tino 😁
Dịch vụ tốt hỗ trợ nhanh chóng
Thích cách tư vấn tận tình và nhanh gọn của Tino mỗi khi có vấn đề trục trặc. Hosting ổn định, giá rẻ tốt lắm nhé mọi người
mình có mua 2 tên msiền của tino, mình rât thích cách tư vấn và chăm sóc khách hàng tại đây. Ngoài ra giá domain khá rẻ, phù hợp cho mọi người. 5 sao
Dịch vụ tốt, support nhiệt tình
tinohost tuyệt vời giá cả hợp lý
domain mua rất rẻ :))))
Next Reviews

Xin Chào !

Đăng nhập vào tài khoản của bạn bên dưới

Truy xuất mật khẩu của bạn

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn để đặt lại mật khẩu của bạn.