fbpx

[CRM] Các công cụ cập nhật: làm việc với các sản phẩm

QUẢNG CÁO

Chúng tôi đã cập nhật Bitrix24 và thêm một số công cụ mới.

Cập nhật giao diện sản phẩm

Chúng tôi đã làm cho công việc với các sản phẩm trở nên thuận tiện hơn: mở rộng chức năng của danh sách sản phẩm, đơn giản hóa tùy chọn tìm kiếm và tạo ra các sản phẩm mới.

Những thay đổi chính:

  • Các biến thể và thuộc tính của chúng được hiển thị trong danh sách sản phẩm, bao gồm các phần tử CRM và CRM Store.
  • Khi tìm kiếm một sản phẩm, bạn sẽ thấy hình ảnh, tên và giá của sản phẩm đó.
  • Một cửa sổ bổ sung sẽ không còn mở trong thẻ khách hàng tiềm năng và thẻ giao dịch khi thêm sản phẩm.
  • Bạn có thể tạo sản phẩm và điền trực tiếp vào các trường cơ bản trong thẻ khách hàng tiềm năng hoặc thẻ giao dịch, trong Cửa hàng CRM hoặc trong cuộc trò chuyện bán hàng.

Đọc thêm:

Các bản sao hợp nhất trong CRM

Tự động hợp nhất trùng lặp giúp bạn hợp nhất khách hàng tiềm năng, địa chỉ liên hệ và các công ty có cùng thông tin. Bạn cũng có thể chọn tần suất tìm kiếm tự động.

tần số.png

Đọc thêm trong bài viết Hợp nhất trùng lặp trong CRM .

Tập lệnh thông minh trong CRM

Một kịch bản thông minh là một công cụ để tự động hóa công việc CRM của bạn. Bạn tạo trình tự rô bốt của riêng mình và lau nó khi bạn cần.

Autom_rules.png

Bạn chọn giao dịch hoặc khách hàng tiềm năng và khởi chạy kịch bản thông minh. Các rô bốt bắt đầu hoạt động tại thời điểm bạn thêm chúng.

select_script.pn

Đọc thêm trong bài viết Các tập lệnh thông minh trong CRM .

Cập nhật nhanh nhất thông tin bài viết bằng cách bấm đăng ký.

Liên quan đến bài đăng

Xin Chào !

Đăng nhập vào tài khoản của bạn bên dưới

Truy xuất mật khẩu của bạn

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn để đặt lại mật khẩu của bạn.