[cPanel] – Truy cập bảng điều khiển phpMyAdmin

Word Image 99

Để truy cập được Database và thao tác với Database, bạn chỉ có thể đăng nhập thông qua trình điều khiển cPanel vì thông qua đây sẽ có các mã token được xác thực, mặc định bạn sẽ được đăng nhập thông qua tài khoản có thể quản lý toàn bộ các database có trong cPanel của bạn.

Nhấn vào phpMyAdmin để truy cập

Bảng điều khiển phpMyAdmin sẽ hiện ra và bạn có thể chọn các Database mà mình cần thao tác ở thanh bên trái.

Nhấn vào Database và bạn có thể thao tác với database.

Trường hợp database chưa có dữ liệu sẽ trông như hình dưới đây và bạn có thể nhấn vào “Import” để tải lên tệp database của bạn đã có sẳn.

Và ngược lại bạn cũng có thể thao tác xuất dữ liệu Database của bạn với database đã có bằng cách nhấn vào “Export”

 

Exit mobile version