fbpx

Các loại tài khoản và các gói trong Direct Admin

QUẢNG CÁO

Để vận hành được Direct Admin, ta cần phải có kiến thức về các loại tài khoản và các gói trong Direct Admin. Trong bài viết này, tôi sẽ giới thiệu về các khái niệm này của Direct Admin.

Thông tin cần nắm được sau khi đọc

  • Nắm được các loại tài khoản, chức năng của từng loại.
  • Nắm được thông tin về các gói ứng với từng loại tài khoản.
  • Có thể thực hành tạo, sửa, xóa tài khoản, gói theo yêu cầu.

1. Các loại tài khoản

Direct Admin có 3 nhóm tài khoản lần lượt là Admin, Reseller, User.

1.1 Tài khoản Admin:

Các tài khoản Admin là tài khoản có quyền cao nhất trong Direct Admin, có thể thực hiện mọi thao tác bao gồm tạo, sửa, xóa tài khoản reseller, user. Tài khoản Admin có thể chia hosting ra thành nhiều gói khác nhau tạo các reseller khác nhau.

Khi cài đặt xong Direct Admin trên VPS, chúng ta sử dụng tài khoản admin để truy cập lần đầu vào DA. Có thể tạo nhiều tài khoản Admin trên DA.

Tài khoản Admin có quyền access vào các tài khoản reseller, user để thao tác như là một reseller hay là user.

1.2 Tài khoản Reseller:

Đây là nhóm tài khoản có quyền sau admin, có thể thao tác với các gói, nhóm tài khoản user trong quyền hạn của mình.

Nhóm tài khoản reseller được tạo ra bởi Admin, mỗi reseller do Admin tạo ra đều được gán với một hoặc nhiều gói do Admin chỉ định.

Hiểu nôm na như sau, khi tôi muốn bán hosting, sharehost với những người dùng khác nhưng tôi không muốn quản trị VPS hoặc không có cả 1 VPS thì tôi có thể mua lại tài khoản reseller từ các nhà cung cấp VPS sau đó chia nhỏ gói reseller ra cho các user sử dụng, lúc đó tôi được gọi là đại lý phân phối hosting đúng với ý nghĩa của từ reseller.

1.3 Tài khoản User:

Đây là nhóm tài khoản có cấp độ và quyền hạn thấp nhất. Mỗi user sẽ do admin hoặc reseller tạo ra. Và mỗi user chỉ có quyền thay đổi thông tin đối với tài khoản của mình.

Với mỗi người dùng sở hữu tài khoản user, họ sẽ có đầy đủ quyền truy cập vào để vận hành hosting nhưng không thể thao tác với tài khoản quyền user của người khác.

Nhóm tài khoản này thường được cấp cho khả năng tạo database, upload FTP, upload site,…

2. Các gói trong Direct Admin

Trong các mục trước, tôi có nhắc đến khái niệm gói (package) trong Direct Admin. Các gói trong Direct Admin thực chất là sự phân chia tài nguyên về phần cứng và dịch vụ (disk, bandwitch, account) trên VPS.

Mỗi gói được tạo ra sẽ được định sẵn số lượng tài nguyên được sử dụng trên VPS và sẽ được gán cho một hoặc nhiều user. Tương ứng với đó, các nhóm user cũng sẽ chỉ có quyền sử dụng tài nguyên theo gói đã định.

Direct Admin sẽ bao gồm gói cho reseller, user.

2.1 Gói cho reseller:

Trong gói reseller sẽ bao gồm các quyền hạn với tài nguyên của VPS mà user reseller có thể sử dụng, bao gồm cả các quyền truy cập vào các dịch vụ của VPS như SSH, PHP, SSL,..nếu được cho phép bởi Admin.

Gói reseller cũng có quyền dùng chung IP với VPS (Share Server IP). Từ đó ta có thể trỏ các sites trên reseller về IP của VPS.

Gói reseller được cấp bởi tài khoản admin.

Các loại tài khoản và các gói trong Direct Admin 9
Gói reseller

2.2 Gói cho user:

Gói cho user cũng tương tự như reseller về phần tài nguyên sử dụng và nằm trong gói reseller. Tài nguyên sử dụng không được vượt quá gói reseller.

Gói cho user được cấp bởi tài khoản reseller hoặc admin. Đây là gói thường được cấp cho các khách hàng sử dụng hosting.

Các loại tài khoản và các gói trong Direct Admin 10
Gói user

3. Thực hành tạo gói và tài khoản

Trong mục này sẽ thực hành tạo các gói và tài khoản với phiên bản Direct Admin mới với skin evolution.

3.1 Tạo gói và tài khoản Reseller:

Để thực hiện tạo gói và tài khoản reseller ta phải sử dụng tài khoản Admin. Cần phải tạo gói reseller trước rồi mới tạo được tài khoản reseller.

Bước 1: Tạo gói reseller, trong mục Account Manager chọn Manage Reseller Packages sau đó chọn Create:

Các loại tài khoản và các gói trong Direct Admin 11
Chọn mục Manage Reseller Packages
Các loại tài khoản và các gói trong Direct Admin 12
Các loại tài khoản và các gói trong Direct Admin 13
Các lựa chọn để phân bổ tài nguyên cho gói reseller
  • IPs: Đây là tổng số lượng IP mà Reseller được cấp để sử dụng.
  • Share Server IP: Cho phép các web site có thể sử dụng chính IP của VPS

Sau khi chọn các thông số cần thiết, chọn Create để tạo 1 gói reseller

Các loại tài khoản và các gói trong Direct Admin 14
Gói reseller đã được tạo thành công

Bước 2: Tạo tài khoản reseller và gán 1 package vào reseller

Trong mục Account Manager chọn Create Reseller. Ở đây ta có thể chọn pakage chính là các gói reseller đã đã tạo trước đó để gán vào tài khoản reseller.

Các loại tài khoản và các gói trong Direct Admin 15
Tạo tài khoản reseller và gán 1 gói vào tài khoản

Sau khi tạo thành công, kiểm tra trong list user, ta có thể login vào tài khoản và thao tác với phần tài nguyên đã được phân định.

Các loại tài khoản và các gói trong Direct Admin 16
Login vào tài khoản reseller trên WebGUI

Tổng kết

Như vậy trong bài viết này tôi đã trình bày và hướng dẫn tạo các gói cho các loại tài khoản của Direct Admin. Trong phần tiếp theo, tôi sẽ hướng dẫn upload 1 website lên Direct Admin.

Cập nhật nhanh nhất thông tin bài viết bằng cách bấm đăng ký.

Liên quan đến bài đăng

Xin Chào !

Đăng nhập vào tài khoản của bạn bên dưới

Truy xuất mật khẩu của bạn

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn để đặt lại mật khẩu của bạn.