Các điểm khác biệt giữa dịch vụ miễn phí và trả phí tại Cloudflare

Word Image 99

Các điểm khác biệt giữa dịch vụ miễn phí và trả phí tại Cloudflare !

Miễn Phí  $ 0 / tháng

Cloudflare for Personals được xây dựng trên mạng toàn cầu của Cloudflare. Gói này lý tưởng cho những người có dự án cá nhân hoặc sở thích không quan trọng trong kinh doanh.
Hỗ trợ trả lời: Thời gian trả lời email trung bình dưới 24 giờ.

Chuyên Nghiệp  $ 20 / tháng

Cloudflare for Professionals là lý tưởng cho những người muốn bảo vệ và tăng tốc các trang web hoặc blog chuyên nghiệp của họ.
Hỗ trợ trả lời: Thời gian trả lời email trung bình dưới 4 giờ.

Kinh Doanh  $ 200 / tháng

Kế hoạch kinh doanh tuân thủ PCI của Cloudflare là lý tưởng cho các doanh nghiệp nhỏ hoạt động trực tuyến. Gói này bao gồm SLA 100% thời gian hoạt động, các tính năng bảo mật nâng cao và cung cấp cho bạn hỗ trợ khách hàng ưu tiên.
Hỗ trợ trả lời: Thời gian trả lời email trung bình dưới 2 giờ.

Doanh Nghiệp /tùy chọn

Gói doanh nghiệp của Cloudflare dành cho các ứng dụng quan trọng, cốt lõi đối với doanh nghiệp của bạn. Cho dù bạn nhỏ hay lớn, gói Enterprise của Cloudflare cung cấp cho bạn các tính năng bảo mật, hiệu suất và độ tin cậy tiên tiến.
Hỗ trợ trả lời: Thời gian trả lời email trung bình dưới 1 giờ.

 

Tùy chỉnh & tối ưu hóa

Bảo vệ

Quản lý chứng chỉ

Tường lửa

 

Độ tin cậy

 
 

Bảng điều khiển, quyền truy cập người dùng và API

Thông tin chi tiết & phân tích

 

Tuân thủ

 

Support

 
Exit mobile version