Tài sản là gì trong doanh nghiệp? Có những loại tài sản nào?

tai-san-la-gi

Asset hay tài sản là một trong những yếu tố được quan tâm nhiều nhất trong ngành kế toán. Doanh nghiệp muốn vận hành ổn định phải biết cách quản lý và kiểm soát tài sản sao cho tối ưu nhất. Vậy tài sản là gì? Để hiểu rõ hơn về tài sản của doanh nghiệp, các bạn hãy cùng Tino Group tìm hiểu qua bài viết dưới đây nhé!

Tài sản là gì?

Định nghĩa tài sản

Tài sản (Asset) là một nguồn lực có giá trị kinh tế do một cá nhân, tập đoàn hoặc quốc gia sở hữu và kiểm soát với kỳ vọng chúng sẽ mang lại lợi ích trong tương lai.

Trong doanh nghiệp, tài sản được báo cáo trên bảng cân đối kế toán, chúng được mua hoặc tạo ra để tăng giá trị cũng như mang lại lợi ích cho hoạt động của doanh nghiệp. Nói cách khác, tài sản được coi là thứ có thể tạo ra dòng tiền, giảm chi phí hoặc cải thiện doanh số bán hàng ở hiện tại và trong tương lai.

Những tài sản có khả năng được liệt kê trên bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp bao gồm: tiền mặt, các khoản đầu tư tạm thời, các khoản phải thu, hàng tồn kho, chi phí trả trước, đầu tư dài hạn, đất đai, nhà cửa, máy móc, thiết bị, đồ đạc, đồ đạc, xe cộ, lợi thế thương mại,…

Một số tài sản có giá trị nhưng không được mua trong giao dịch nên sẽ không được liệt kê là tài sản trên bảng cân đối kế toán. Ví dụ như: Tên thương mại được đánh giá cao, bằng sáng chế có giá trị, đội ngũ quản lý rất hiệu quả và văn hóa công ty.

Ngược lại, một số thứ không thuộc sở hữu của doanh nghiệp nhưng vẫn được ghi nhận là tài sản trên bảng cân đối kế toán. Ví dụ như bạn thuê một chiếc xe, đấy không thuộc sở hữu của bạn nhưng vẫn được xem là tài sản.

Ý nghĩa của tài sản trong doanh nghiệp

Tài sản là yếu tố đại diện cho nguồn lực kinh tế cho một doanh nghiệp hoặc đại diện cho quyền sở hữu và kiểm soát mà các cá nhân hoặc doanh nghiệp khác không có. Các quyền này được thực hiện trên cơ sở pháp luật, có nghĩa là các nguồn lực kinh tế có thể được sử dụng theo quyết định của doanh nghiệp và chủ sở hữu sẽ được phép ngăn cản hoặc hạn chế các đối tượng bên ngoài sử dụng chúng.

Đối với một tài sản hiện có, doanh nghiệp phải xác lập quyền sở hữu kể từ ngày lập báo cáo tài chính. Tài sản đóng vai trò quan trọng vì có khả năng mang lại lợi ích kinh tế bằng cách tạo ra dòng tiền vào hoặc giảm dòng tiền ra.

Tài sản có thể được phân loại gồm tài sản ngắn hạn (hoặc hiện tại), tài sản cố định, tài sản vô hình và đầu tư tài chính.

Tại sao tài sản phải được phân loại chính xác trên bảng cân đối kế toán?

Bạn phải phân loại tài sản của doanh nghiệp đúng cách, nếu không có thể sẽ xảy ra một số sự cố. Việc phân loại đúng tài sản cố định trong kế toán có thể giúp bạn đánh giá đúng vốn lưu động ròng của doanh nghiệp, ngoài ra khi hiểu được sự khác biệt giữa tài sản hữu hình và tài sản vô hình là một yếu tố quan trọng để đánh giá rủi ro và khả năng thanh toán.

Phân loại tài sản của doanh nghiệp

Tài sản lưu động

Tài sản lưu động là nguồn lực kinh tế ngắn hạn được kỳ vọng sẽ chuyển đổi thành tiền mặt trong vòng một năm. Tài sản lưu động bao gồm tiền và các khoản tương đương tiền, các khoản phải thu, hàng tồn kho và các khoản chi phí trả trước khác nhau.

Khả năng thu hồi của các khoản phải thu và hàng tồn kho cần được kế toán đánh giá định kỳ. Nếu có bằng chứng cho thấy các khoản phải thu không thể thu hồi được, chúng sẽ được bỏ đi. Hoặc nếu hàng tồn kho đã quá lâu và lỗi thời, doanh nghiệp cũng có thể xóa sổ những tài sản này.

Tài sản cố định

Tài sản cố định là tài nguyên dài hạn, ví dụ như nhà máy, thiết bị và văn phòng. Việc khắc phục tình trạng hư hại của tài sản cố định được thực hiện dựa trên các khoản phí định kỳ được gọi là khấu hao, khoản phí này có thể phản ánh hoặc không phản ánh việc giảm khả năng sinh lợi của một tài sản cố định.

Có hai phương pháp khấu hao là: Phương pháp theo đường thẳng và phương pháp nhanh. Phương pháp theo đường thẳng cho rằng tài sản cố định sẽ dần mất đi giá trị tương ứng với thời gian sử dụng của nó, trong khi phương pháp nhanh cho rằng tài sản đó mất giá nhanh hơn trong những năm đầu sử dụng.

Tài sản tài chính

Tài sản tài chính là các khoản đầu tư vào tài sản và chứng khoán của các tổ chức khác. Tài sản tài chính bao gồm cổ phiếu, trái phiếu chính phủ và công ty, vốn cổ phần ưu đãi và các chứng khoán hỗn hợp khác. Các tài sản tài chính thường được định giá tùy thuộc vào cách phân loại khoản đầu tư và những động cơ đằng sau nó.

Tài sản vô hình

Tài sản vô hình là các nguồn lực kinh tế không được thể hiện bằng vật chất. Chúng có thể bằng sáng chế, nhãn hiệu, bản quyền và lợi thế. Việc hạch toán các tài sản vô hình khác nhau còn tùy thuộc vào loại tài sản và chúng sẽ được phân bổ hoặc kiểm tra mức độ suy giảm mỗi năm.

Tài sản phản ánh rõ nét “sức khỏe” của một doanh nghiệp vì chúng cho bạn thấy nguồn lực của doanh nghiệp đang trong tình trạng như thế nào. Bài viết đã cung cấp cho bạn thêm một kiến thức bổ ích trong kế toán, hy vọng bạn có thể hiểu và nghiên cứu chuyên sâu hơn trong tương lai nhé!

FAQs về tài sản trong doanh nghiệp

Bảng cân đối kế toán là gì?

Bảng cân đối kế toán là một bảng báo cáo tài chính tổng hợp của doanh nghiệp, những số liệu trên đó sẽ phản ánh một cách tổng quát toàn bộ tài sản hiện có cũng như nguồn vốn của một doanh nghiệp tại một thời điểm nhất định.

Cũng vì vậy, người ta thường coi bảng cân đối kế toán như một bức tranh toàn cảnh nguồn lực tài chính của doanh nghiệp tại một thời điểm, có thể là cuối năm, cuối quý hoặc cuối tháng.

Tài sản và nguồn vốn khác nhau như thế nào?

Nguồn vốn được định nghĩa là những quan hệ tài chính mà thông qua đó, doanh nghiệp có thể khai thác hay huy động một số tiền nhất định để đầu tư vào tài sản. Nguồn vốn cho biết tài sản của doanh nghiệp do đâu mà có, đồng thời doanh nghiệp cũng phải có những trách nhiệm về kinh tế, pháp lý đối với tài sản đó.

Tài sản và nguồn vốn có quan hệ chặt chẽ và mật thiết với nhau. Mỗi loại tài sản đều được hình thành từ một hoặc nhiều loại nguồn vốn. Ngược lại một loại nguồn vốn sẽ tham gia hình thành nên một hoặc nhiều loại tài sản khác nhau trong doanh nghiệp.

Chúng được thể hiện qua các hằng đẳng thức sau đây:

Tổng tài sản = Tổng các nguồn vốn

Tổng tài sản = Tổng vốn chủ sở hữu + Nợ phải trả

Vốn chủ sở hữu = Tổng nguồn vốn – Nợ phải trả

Làm cách nào để biết đó có phải là tài sản hay không?

Tài sản là thứ mang lại lợi ích kinh tế ở hiện tại, tương lai hoặc có tiềm năng mang về lợi cho một cá nhân hoặc tổ chức. Do đó, tài sản là thứ thuộc sở hữu của bạn. Ví dụ, một tờ tiền, một máy tính để bàn, một chiếc ghế, hay một chiếc ô tô đều là tài sản. Nếu ai đó nợ bạn tiền, số tiền đó cũng là một tài sản và được xem là khoản phải thu.

Sức lao động có phải là tài sản không?

Không. Lao động là công việc do con người thực hiện và họ sẽ được trả lương. Mà lương là một thành phần trong Nợ phải trả, vì vậy sức lao động được xem là nguồn vốn chứ không phải tài sản.

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TINO

5/5 - (1 bình chọn)
Exit mobile version