Hướng dẫn sử dụng iDRAC Server Dell

Word Image 99

Giám Sát Các Thông Tin Trên iDRAC

1. Tab server

2. Tab iDRAC Settings

Cung cấp thông tin về các thông số setup cho iDRAC như IP network, user…

3. Tab Hardware

Cung cấp đầy đủ các thông tin về phần cứng của server

4. Tab chức năng storage

Hiển thị thông tin về storage của server.

Exit mobile version