Xóa tên miền ra khỏi Cloudflare

Word Image 99
Để xóa được tên miền của bạn ra khỏi CloudFlare thì điều kiện cần thiết là bạn cần phải được thêm tên miền này vào tài khoản của bạn trước đây ( Điều tất nhiên và hiển nhiên ), truy cập vào trang chủ và bạn có thể nhìn thấy các thao tác với tên miền của bạn như hình dưới, chọn tên miền mà bạn cần xóa ra khỏi CloudFlare và theo dõi bước tiếp theo.
Tại phần Overview bạn có thể xem lại thông tin tên miền của mình, hãy chắc chắn là bạn không nhìn nhầm hoặc chọn nhầm sang 1 Domain khác.
Di chuyển xuống phía dưới trang bạn sẽ thấy phần thao tác tại Advanced Actions,
Pause Cloudflare on Site để dừng trang mà bạn đang chọn sử dụng trên Cloudflare
Remove Site from Cloudflare để xóa hoàn toàn tên miền này ra khỏi Cloudflare.
Bạn cần xác nhận lại thông tin một lần nữa và đồng ý bằng cách nhấn vào nút “Confirm” . Như vậy là bạn đã hoàn tất.
Exit mobile version