[Workflows] Activity Stream: Xin Nghỉ Phép

Word Image 99

Xin nghỉ phép

Nếu bạn đang lên kế hoạch cho một kỳ nghỉ, nghỉ thai sản, đi công tác, nghỉ the hoặc nghỉ không lương và cần được phê duyệt nhanh chóng – không cần phải chạy theo các đồng nghiệp của bạn nữa, bạn chỉ cần khởi động yêu cầu nghỉ ngơi ngay từ Luồng hoạt động Bitrix24 của mình

Đi tới Thêm (More) > Quy Trình (Workflow)

Chọn quy trình làm việc Leave Approval:

Lần đầu tiên khởi chạy và cấu hình

Khi công việc dòng mẫu được khởi động lần đầu tiên – hệ thống sẽ yêu cầu người quản lý  cấu hình công việc dòng số thông tin:

Quan trọng (Important): yêu cầu sẽ tự động được gửi đến cấp trên trực tiếp của người dùng yêu cầu nghỉ và sau khi được duyệt cuối cùng sẽ đến phòng Nhân sự để xử lý. Bạn cần cho biết ai trong công ty của bạn chịu trách nhiệm phê duyệt cuối cùng các yêu cầu nghỉ việc (có thể chọn nhiều người để dễ dàng quy trình).

Quyền truy cập cấu hình (Access configuration): Bitrix24 quản trị viên có thể định cấu hình bất kỳ công việc dòng nào sẽ được hiển thị trong hoạt động dòng và đặt quyền truy cập cho nhân viên Bitrix24 bên trong công việc dòng “Cài đặt(“Settings”).

Sau khi các thông số quy trình làm việc được đặt, nhân viên Bitrix24 của bạn có thể bắt đầu sử dụng mẫu quy trình làm việc.

Cách gửi yêu cầu nghỉ việc

Bạn sẽ cần điền vào các trường bắt buộc sau – loại vắng mặt (absence type), ngày bắt đầu (start date)ngày kết thúc (end date), nếu muốn, bạn cũng có thể thêm mô tả Lý do nghỉ việc (Reason for Leave):

Nhân viên tham gia phê duyệt quy trình sẽ nhận được yêu cầu của bạn phê duyệt phép nghỉ ngay lập tức:

Mỗi lần nghỉ phép được chấp nhận hoặc không được phép, bạn sẽ nhận được thông báo Instant Messenger. Bạn cũng sẽ được cập nhật trạng thái yêu cầu của mình trong Hoạt động dòng của mình:

Tất cả các yêu cầu do bạn khởi xướng có thể được tìm thấy trong Dòng Công việc (Workflows) > Yêu cầu của tôi (My requests);

Sau khi tất cả các nhân viên tham gia vào quy trình đã phê duyệt yêu cầu – yêu cầu đó sẽ được gửi đến người dùng chịu trách nhiệm cuối cùng để hoàn tất quá trình phê duyệt. Cuối cùng, sau khi quá trình kết thúc, hệ thống sẽ hiển thị trạng thái của quá trình là Rời khỏi đã được phê duyệt (Leave approved) và xử lý trước (precessed).

Tất cả các yêu cầu đã được phê duyệt sẽ được tự động thêm vào Biểu đồ vắng mặt.

Exit mobile version