fbpx
GÓP Ý - PHÀN NÀN

[Workflows] Giới hạn về khởi tạo quy trình công việc

Một số quy trình công việc đang chạy đồng thời liên quan đến cùng một tài liệu có thể ảnh hưởng đến hiệu suất của Bitrix24 của bạn.

Do thực tế này, kể từ ngày 25 tháng 5 năm 2017, bạn không thể chạy đồng thời nhiều hơn hai quy trình công việc liên quan đến cùng một tài liệu. Giới hạn này được áp dụng cho khách hàng mới theo mặc định.

Đối với các khách hàng cũ của chúng tôi đã sử dụng Bitrix24 trước ngày được chỉ định, các giới hạn sau sẽ được áp dụng:

Người đăng ký gói thương mại có thể đồng thời có tối đa 20 quy trình công việc đang chạy liên quan đến một tài liệu.
người dùng gói miễn phí có thể đồng thời có tối đa hai luồng công việc đang chạy liên quan đến một tài liệu.


Xin lưu ý: giới hạn này phụ thuộc vào gói hiện tại của bạn.

Ví dụ: nếu bạn có thể chạy đồng thời không quá hai dòng công việc liên quan đến một tài liệu và muốn nâng cấp gói của mình, bạn vẫn có thể chạy đồng thời chỉ hai dòng công việc sau khi nâng cấp.

Cập nhật nhanh nhất thông tin bài viết bằng cách bấm đăng ký.

Related Posts

Recommended

Tài liệu nổi bật

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Add New Playlist