[Feed] Xem hiển thị lượt xem

Word Image 99
Tài khoản Bitrix24 của bạn có tính năng Lượt xem. Bạn có thể nhìn thấy nó trong thời gian thực.

Bên cạnh lượt thích, yêu cầu hành động từ phía người dùng, Tin nhắn trên feed hiện được hiển thị cùng với thống kê lượt xem.

Số lượt xem được hiển thị ở góc bên phải bên dưới tin nhắn. Nhấp vào bộ đếm để xem những người dùng đã xem thông báo.

Exit mobile version