Tìm hiểu về Email Routing trên Email hosting tại Tinohost

Word Image 99

Tổng quan

Email Routing cho phép bạn cấu hình định tuyến thư đến của tên miền.  Ví dụ: bạn có thể sử dụng giao diện này để cấu hình máy chủ làm bộ trao đổi thư dự phòng, sẽ giữ thư của tên miền cho đến khi bộ trao đổi thư chính khả dụng. 

Bạn truy cập vào Email Routing trên giao diện email cpanel theo cách dưới.

Trình giao diện quản lý Email Routing (Định tuyến mail) sẽ có dạng như sau:

Cấu Hình Định Tuyến Mail

Lưu Ý:

Cấu hình sai Email Routing có thể khiến bạn không nhận được thư. Nếu bạn không chắc chắn nên chọn tùy chọn nào, hãy liên hệ với quản trị viên hệ thống hoặc nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ. 

Để định cấu hình định tuyến email, hãy thực hiện các bước sau:

  1. Chọn tên miền mong muốn từ menu. Nếu chỉ có một tên miền tồn tại trên tài khoản cPanel của bạn, hệ thống sẽ tự động chọn tên miền đó .
  2. Chọn một trong các tùy chọn sau trong Cấu hình  Định tuyến Email :
  1. Nhấp vào  Thay đổi để hoàn tất cấu hình.
Exit mobile version