fbpx

Thêm key ssh vào VPS thông qua Tino panel

QUẢNG CÁO

Sau đây Tinohost sẽ hướng dẫn các bạn Thêm key ssh và login ssh qua Tino panel.

Thêm key ssh thông qua Tino panel

Trước tiên bạn truy cập trang quản lý dịch vụ tại: https://my.tino.org/clientarea.php?action=services

10.03.2019-08.07.27

Click truy cập panel quản lý dịch vụ VPS bạn muốn thêm key ssh.

10.03.2019-08.10.07

Bạn click vào ssh key để có thể thêm key mới:

10.03.2019-11.04.04

Bạn nhập tên ssh key và giá trị public_key vào khung và nhấn Add ssh key.

10.03.2019-15.13.16

Sau khi thêm thành công bạn sẽ thấy key của bạn đã được thêm vào VPS theo như bên dưới.

10.03.2019-15.50.00

Tiếp theo bạn quay trở lại trang giao diện quản lý vps và click vào ssh key.

10.03.2019-11.04.04

Click chọn ssh key bạn mới thêm, và áp dụng nó vào VPS.

10.03.2019-16.05.11

Như vậy bạn đã thành công thêm ssh key vào VPS thông qua panel, key này sẽ chính thức được áp dụng sau khi bạn boot lại VPS bằng cách Stop Và Start lại VPS.

STOP VPS:

10.03.2019-17.15.25

Start lại VPS:

10.03.2019-17.10.45

 

 

Cập nhật nhanh nhất thông tin bài viết bằng cách bấm đăng ký.

Liên quan đến bài đăng

Xin Chào !

Đăng nhập vào tài khoản của bạn bên dưới

Truy xuất mật khẩu của bạn

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn để đặt lại mật khẩu của bạn.