fbpx

[Telephony] Yêu cầu kỹ thuật đối với mô-đun Điện thoại

QUẢNG CÁO

Yêu cầu kỹ thuật đối với mô-đun Điện thoại

Nếu bạn gặp bất kỳ sự cố nào với Bitrix24 Telephony, vui lòng kiểm tra các yêu cầu sau:

  1. Tốc độ kết nối Internet – không dưới 128 Kbps (Kilobit trên giây) cho mỗi cuộc trò chuyện.
  2. Các trình duyệt Internet được đề xuất:
   • Mozilla Firefox;
   • Google Chrome;
   • Cạnh;
   • Safari.

   Đọc thêm về các trình duyệt được hỗ trợ trong hướng dẫn SDK Web Voximplant .Chúng tôi không đảm bảo hoạt động chính xác của Bitrix24 Telephony nếu bạn sử dụng bất kỳ trình duyệt nào khác.

  3. Nếu bạn đang sử dụng ứng dụng Bitrix24 dành cho máy tính để bàn cho các cuộc gọi, ứng dụng đó phải là phiên bản 7 hoặc mới hơn.
   Công nghệ WebRTC sử dụng giao thức https. Do đó, bạn cần có chứng chỉ SSL đáng tin cậy để thực hiện cuộc gọi thoại và cuộc gọi điện video qua ứng dụng dành cho máy tính để bàn. Chứng chỉ tự ký có thể gây ra công việc không chính xác. Điều này áp dụng cho phiên bản Bitrix24 Cloud với miền riêng và phiên bản Bitrix24 tự lưu trữ.
  4. Nếu bạn sử dụng điện thoại SIP và kiểu phân phối cuộc gọi “Tới mọi người” , thì không thể chuyển các cuộc gọi đến đến hơn 10 điện thoại (thiết bị). Đây là hạn chế của Voximplant.
  5. Cài đặt mạng cục bộ.
   Bạn cần mở:

    • Các cổng :

     Đối với cuộc gọi từ trình duyệt: 443 TCP, 3478 TCP / UDP, 8000-48000 UDP.

     Đối với cuộc gọi từ thiết bị SIP: 5060 TCP / UDP, 3478 TCP / UDP, 8000-48000 UDP.

    • Địa chỉ máy chủ Bitrix24 :
     34.240.122.254,
     38.88.16.65,
     38.88.16.69,
     38.88.16.73,
     38.122.236.126,
     46.137.125.240,
     46.137.97.175,
     46.137.123.236,
     69.167.178.6,
     77.244.209.10,
     77.244.209.11,
     91.232.134.250,
     91.232.135.32,
     95.163.65.3,
     95.163.65.4,
     95.163.65.5,
     95.163.65.6,
     95.213.198.99,
     95.213.228.2,
     95.213.228.3,
     95.213.223.204,
     95.213.223.205,
     107.6.115.186,
     107.6.115.190,
     111.91.237.202,
     111.91.237.200,
     117.120.3.90,
     117.120.3.91,
     149.56.83.166,
     149.56.83.167,
     142.0.196.148,
     149.11.34.27,
     149.11.44.91,
     173.0.146.133,
     176.34.103.175,
     46.235.53.68,
     195.208.184.173,
     198.27.75.221.
    • Địa chỉ Voximplant:
     149.11.34.27,
     149.11.44.91,
     149.56.83.166,
     149.56.83.167,
     38.122.236.126,
     173.237.15.28,
     173.237.12.68,
     173.0.146.163,
     173.237.16.194,
     173.237.12.69,
     173.0.146.133,
     130.193.51.165,
     130.193.37.201,
     95.213.221.98,
     95.213.228.3,
     95.213.198.99,
     198.27.75.221,
     185.164.148.247,
     185.164.148.245,
     185.164.148.237,
     185.164.149.11,
     185.164.149.31,
     185.164.149.13,
     185.164.149.15,
     185.164.149.17,
     185.164.149.33,
     185.164.149.19,
     185.164.149.21,
     185.164.148.234,
     185.164.148.232,
     185.164.148.216,
     185.164.149.26,
     185.164.149.28,
     185.164.148.228,
     185.164.148.226,
     185.164.148.214,
     185.175.44.164,
     185.164.149.29,
     185.164.149.34,
     185.164.148.244,
     185.164.148.246,
     185.164.149.20,
     185.164.149.22,
     185.164.149.16,
     185.164.149.14,
     185.164.149.18,
     185.164.148.233,
     185.164.149.27,
     185.164.148.231,
     185.164.148.236,
     185.164.148.229,
     185.164.148.227,
     185.164.148.217,
     185.164.149.12,
     185.164.148.213,
     185.164.149.32,
     185.164.149.100,
     185.164.148.1,
     82.202.208.156,
     82.202.208.157,
     178.154.211.244,
     178.159.33.225,
     5.255.230.141,
     80.93.190.218,
     80.93.190.219,
     80.93.190.220,
     141.8.185.5,
     141.8.185.3,
     142.0.192.196,
     142.0.198.236,
     142.0.198.244,
     142.0.196.148,
     66.242.15.141,
     66.242.15.143,
     86.62.123.138,
     203.195.120.44,
     203.195.121.227,
     84.201.138.148,
     84.201.156.10,
     84.201.161.148,
     84.201.164.10,
     84.201.132.230,
     84.17.63.66,
     84.201.153.68,
     188.42.189.51,
     188.42.37.36,
     152.228.247.209,
     152.228.247.210,
     88.212.245.252,
     88.212.234.226,
     35.198.89.233,
     35.224.221.105,
     35.188.10.140,
     35.197.173.8,
     35.187.244.139,
     104.198.170.178,
     23.105.225.156,
     23.105.225.158,
     23.105.225.131,
     23.248.172.62,
     51.83.36.23,
     51.77.43.137,
     51.77.43.45,
     51.75.155.142,
     51.68.148.57,
     51.68.148.58,
     51.68.148.59,
     51.83.214.197,
     51.83.214.198,
     51.77.85.41,
     94.140.211.164,
     94.247.23.34,
     96.46.191.68,
     96.46.191.76,
     96.46.186.133,
     89.187.182.201,
     89.187.182.220,
     89.184.65.247,
     89.219.34.163,
     169.57.161.229,
     169.57.161.230,
     169.45.66.184,
     193.118.55.178,
     193.118.55.179,
     193.176.181.241,
     189.1.168.99,
     129.227.121.194,
     129.227.121.195,
     129.227.94.146,
     129.227.94.147,
     162.221.192.178,
     162.221.192.179,
     161.202.172.211,
     69.167.178.6,
     69.167.178.14,
     18.229.108.9,
     18.140.111.54,
     13.48.50.139,
     13.55.250.61,
     3.123.246.217,
   Bạn có thể nhận địa chỉ IP Voximplant tự động bằng cách sử dụng API .
  6. Voximplant hỗ trợ codec G711 (u-law và a-law), Opus, ILBC, H.264, VP8 .
  7. Kiểm tra chất lượng cuộc gọi.

Theo liên kết này để kiểm tra chất lượng cuộc gọi: https://echo.voximplant.com/iframe.html

Thử nghiệm này giúp bạn kiểm tra:

   • Phiên bản trình duyệt;
   • Tải SDK;
   • Truy cập vào micrô;
   • Ủy quyền;
   • Chất lượng kết nối.

Nếu phát hiện bất kỳ vấn đề nào trong quá trình kiểm tra, bạn sẽ được cung cấp các giải pháp khả thi. Sau đó, bạn có thể bắt đầu lại kiểm tra này để đảm bảo mọi thứ hoạt động tốt.

8. Phần mềm chặn quảng cáo được sử dụng trong trình duyệt của bạn hoặc phần mềm chống vi-rút cũng có thể chặn cuộc gọi. Chỉ cần thêm địa chỉ tài khoản Bitrix24 của bạn và trang web kiểm tra chất lượng cuộc gọi vào các trường hợp ngoại lệ trong phần mềm này

Cập nhật nhanh nhất thông tin bài viết bằng cách bấm đăng ký.

Liên quan đến bài đăng

Xin Chào !

Đăng nhập vào tài khoản của bạn bên dưới

Truy xuất mật khẩu của bạn

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn để đặt lại mật khẩu của bạn.