fbpx

Task planner (Công cụ lập kế hoạch tác vụ)

QUẢNG CÁO
Task planner (Công cụ lập kế hoạch tác vụ)

Trong thẻ tác vụ, có một biểu tượng hiển thị số đếm cho biết số lượng hoạt động trong tác vụ này. Các bộ đếm đặc biệt phía trên công cụ lập kế hoạch hiển thị số lượng công việc đã quá hạn và số lượng nhận xét mới cho công việc.

Task planner (Công cụ lập kế hoạch tác vụ)

Ưu điểm của Task planner (công cụ lập kế hoạch tác vụ)

Task planner là không gian riêng tư của bạn. Bạn có thể tạo các trạng thái, phân chia giai đoạn, phân chia tính chất tác vụ theo cách của riêng mình. Ví dụ bạn tạo các cột sau đây: Không ưu tiên / Cần hoàn thành trong hôm nay / Cần hoàn thành trong ngày mai / Cần hoàn thành trong tuần sau…hoặc Không gấp không quan trọng / Không quan trọng – gấp / Quan trọng – không gấp / Gấp – Quan trọng. Đồng thời, bạn có thể chuyển tác vụ từ cột này sang cột khác theo mức độ ưu tiên và sẽ không có ai nhận được thông báo về việc điều chỉnh này.

Hãy lưu ý rằng các cột trong planner của bạn không có bất kỳ mối liên hệ nào với thời hạn tác vụ đã thiết lập. Do đó, khi kéo thả để sắp xếp các tác vụ thì đừng quên để ý deadline nhé.

Quyền xem TaskTask planner

Nếu đồng nghiệp của bạn mở Tasks trong Profile (hồ sơ) của bạn, người này chỉ thấy tên các trạng thái mà bạn đã tạo. Họ không thể nhìn thấy tất cả các tác vụ (ngoại trừ các tác vụ mà đồng nghiệp này tham gia vào làm Created by / Responsible persion / Participant hay Observer).

Chỉ quản trị viên (Admin) và người giám sát (Suppervisor)  mới có thể xem tất cả các nhiệm vụ của nhân viên.

Cập nhật nhanh nhất thông tin bài viết bằng cách bấm đăng ký.

Liên quan đến bài đăng

Xin Chào !

Đăng nhập vào tài khoản của bạn bên dưới

Truy xuất mật khẩu của bạn

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn để đặt lại mật khẩu của bạn.