fbpx

Sự phụ thuộc của tác vụ

QUẢNG CÁO

Bạn có thể đặt sự phụ thuộc của tác vụ bằng cách chỉnh sửa trong giao diện chi tiết tác vụ hoặc bạn vào Tasks and Projects > Gantt Chart (chế độ xem biểu đồ Gantt), sau đó chỉ cần kéo và thả dòng phụ thuộc giữa các tác vụ.

Có 4 kiểu phụ thuộc tác vụ phổ biến:

  • Finish to Start (FS): Kết thúc để bắt đầu – Ví dụ: Hoàn thành tác vụ cuối cùng của tháng này trước trước khi nộp báo cáo.
  • Start to Start (SS): Bắt đầu để bắt đầu – Ví dụ: Chuyển phát nhanh Biên bản nghiệm thu đến văn phòng công ty khách hàng trước khi viết email yêu cầu thanh toán.
  • Finish to Finish (FF): Kết thúc để kết thúc – Ví dụ: Hoàn thành file tài liệu trước khi hoàn thành việc quay clip hướng dẫn sử dụng.
  • Start to Finish (SF): Bắt đầu để kết thúc – Nhân viên trực ca đêm phải đến trước 10p và đăng nhập vào hệ thống monitor trước khi nhân viên ca ngày rời công ty.
Điều quan trọng là bạn phải đặt Start date (thời gian bắt đầu) và/hoặc End date (Ngày kết thúc) cho tác vụ, nếu không Bitrix24 sẽ không cho phép bạn thiết lập sự phụ thuộc giữa các tác vụ.

Cách hoạt động

Chức năng này cho phép bạn thiết lập sự phụ thuộc giữa các tác vụ. Do vậy, khi bạn thay đổi Start date (Thời gian bắt đầu) hay Deadline của một tác vụ nào đó thì nó sẽ ảnh hưởng tới các tác vụ khác một cách tự động. Xem thêm clip bên dưới để hiểu hơn về chức năng thú vị này.

Cách thiết lập sự phụ thuộc trong tác vụ

Nếu bạn trỏ chuột vào tác vụ bất kỳ trong Biểu đồ Gantt, bạn sẽ thấy 2 chấm tròn ở 2 đầu của mỗi tác vụ. Chấm tròn ở điểm đầu được cho là Start date (ngày bắt đầu), ngược lại, chấm tròn ở điểm cuối tác vụ là End date (ngày kết thúc). Để thiết lập các yếu tố phụ thuộc, bạn chỉ cần kéo để nối từ điểm đầu hoặc điểm cuối của tác vụ này sang điểm đầu hoặc điểm cuối của tác vụ khác. Lưu ý, việc sắp xếp tuỳ thuộc vào kế hoạch của bạn.

Sự phụ thuộc của tác vụ 3

Nói cách khác, tác vụ nào bạn chọn làm nơi bắt đầu để thiết lập sự phụ thuộc thì đó là tác vụ chính. Nếu bạn thay đổi ngày cho tác vụ chính, ngày tác vụ phụ thuộc sẽ tự động được chuyển. Tuy nhiên, nếu bạn thay đổi ngày (Start / End) của tác vụ phụ thuộc thì lại không ảnh hưởng đến ngày của tác vụ chính. Việc thay đổi Deadline của tác vụ không liên quan đến các tác vụ phụ thuộc và chúng được thực hiện riêng biệt.

Một tác vụ có thể được kết nối với một hoặc nhiều tác vụ khác. Trong trường hợp này, thiết lập nào trước thì thiết lập đó được ưu tiên, hệ thống sẽ kiểm tra xem các thiết lập sau có ảnh hưởng đến các phần phụ thuộc hiện có hay không. Nếu lô-gic mới mâu thuẫn với các phần phụ thuộc hiện có, kết nối này sẽ không được thiết lập và bạn sẽ thấy cảnh báo sau:  “Circular links are not allowed” (Không cho phép liên kết hình tròn).

Cách xoá phần phụ thuộc hiện có cũng rất dễ dàng, bạn nhấp vào đường liên kết, chọn Delete (Xoá):

Sự phụ thuộc của tác vụ 4
Đối với gói Free, bạn được [miễn phí tối đa 5 phần phụ thuộc giữa các nhiệm vụ. Bản mở rộng đầy đủ chức năng chỉ có ở gói Business Plan

Cập nhật nhanh nhất thông tin bài viết bằng cách bấm đăng ký.

Liên quan đến bài đăng

Xin Chào !

Đăng nhập vào tài khoản của bạn bên dưới

Truy xuất mật khẩu của bạn

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn để đặt lại mật khẩu của bạn.