Scrape Shield làm gì?

Word Image 99
ScrapeShield là một ứng dụng miễn phí trong bảng điều khiển Cloudflare bảo vệ nội dung trang web của bạn.
Khi bạn đăng nhập, bạn có thể tìm thấy ScrapeShield ở bên phải của thanh ứng dụng:
Scrape Shield làm gì? 1
ScrapeShield có các tính năng sau:
  1. E-mail obfuscation: Xáo trộn địa chỉ e-mail cho bot để ngăn chặn thư rác
  2. Bảo vệ hotlink: Ngăn chặn lạm dụng băng thông
  3. Phía máy chủ loại trừ: ẩn nội dung cụ thể trên trang web của bạn khỏi những khách truy cập đáng ngờ
Bằng cách truy cập và bật các chức năng bằng nút Bật/Tắt và bạn đã có thể sử dụng các chức năng này.
Exit mobile version