Network Cloudflare

Word Image 99

Mạng

Quản lý cài đặt mạng cho trang web của bạn.

HTTP / 2 là gì?

HTTP / 2 là bản sửa đổi chính của giao thức Web được thiết kế để truyền tải nội dung có độ trễ thấp trên World Wide Web.
HTTP / 2 cải thiện cách gửi yêu cầu và phản hồi HTTP cho phép thời gian tải trang nhanh hơn.
HTTP / 2 cải thiện thời gian tải trang bằng cách:
Ghi nhớ:
Lưu ý : Mặc dù HTTP / 2 không được hỗ trợ giữa mạng Cloudflare và nguồn gốc khách hàng, Cloudflare Railgun ™ cung cấp các lợi ích tương tự cho ghép kênh kết nối và nén tiêu đề HTTP trên kết nối này.

HTTP / 3 là gì?

HTTP / 3 là phiên bản chính của giao thức Web được thiết kế để tận dụng QUIC, giao thức truyền tải Internet mặc định được mã hóa mới, cung cấp một số cải tiến được thiết kế để tăng tốc lưu lượng HTTP cũng như bảo mật hơn.

Connection Resumption 0-RTT là gì?

0-RTT cho phép gửi yêu cầu đầu tiên của khách hàng trước khi kết nối TLS hoặc QUIC được thiết lập hoàn chỉnh, dẫn đến thời gian kết nối nhanh hơn, khi máy khách đang nối lại kết nối đã được thiết lập trước đó.

IPv6 là gì?

Khi Internet cạn kiệt không gian địa chỉ IPv4, đã có sự gia tăng nhanh chóng trong việc triển khai các công nghệ IPv6. Sự thay đổi này rất quan trọng đối với sự phát triển lâu dài và sức khỏe của Internet. Tại Cloudflare, chúng tôi đang thực hiện phần của mình để làm cho nó miễn phí và dễ dàng cho tất cả các trang web có sẵn trên mạng.ipv6.

WebSockets

Cho phép kết nối WebSockets đến máy chủ gốc của bạn.

Kích thước tải lên tối đa

Lượng dữ liệu khách truy cập có thể tải lên trang web của bạn trong một yêu cầu.

Định vị địa lý IP

Bao gồm mã quốc gia của vị trí khách truy cập với tất cả các yêu cầu đến trang web của bạn.

Onion Routing

Onion Routing cho phép định tuyến lưu lượng truy cập từ người dùng hợp pháp trên mạng Tor thông qua các dịch vụ hành của Cloudflare thay vì các nút thoát, do đó cải thiện quyền riêng tư của người dùng và cho phép bảo vệ chi tiết hơn.
Exit mobile version