fbpx
GÓP Ý - PHÀN NÀN

MariaDB – Vị trí log_file và và một số lỗi thường gặp

Đối với log trên MariaDB có 4 loại là general_log, Binary_Log, slow_query_log, log_error . Chúng ta chỉ nên quan tâm đến 2 loại là:

 • slow_query_log : ghi các truy vấn SQL mất nhiều thời gian để thực hiện.
 • log_error : ghi các lỗi nghiêm trọng xảy ra trong quá trình hoạt động của máy chủ, hỏng bảng, thông tin start và stop.

Để bật slow_query_log bạn có thể xem chi tiết tại đây: https://wiki.tino.org/docs/bat-slow-query-log-tren-mariadb/

Để bật log_error bạn có thể thêm dòng sau vào file cấu hình my.cnf

log_error=/var/log/mariadb.err

Để kiểm tra vị trí file log_error mà MariaDB đang sử dụng ta có thể dùng lệnh sau

MariaDB [(none)]> SHOW VARIABLES LIKE 'log_error';
+---------------+----------------------+
| Variable_name | Value        |
+---------------+----------------------+
| log_error   | /var/log/mariadb.err |
+---------------+----------------------+
1 row in set (0.001 sec)

MariaDB [(none)]> SHOW VARIABLES LIKE 'slow_query_log_file';
+---------------------+---------------------------+
| Variable_name    | Value           |
+---------------------+---------------------------+
| slow_query_log_file | /var/log/slow-queries.log |
+---------------------+---------------------------+
1 row in set (0.001 sec)

 

Đối với log_error bạn có thể bật để giám sát, cũng như  điều tra sự cố trong trường hợp MariaDB gặp lỗi, còn slow_query_log bạn chỉ nên bật để tối ưu server hoặc debug các query chậm. Nếu không cần debug bạn nên tắt slow_query_log để giảm tải hệ thống vì việc lưu log sẽ tốn tài nguyên nhất định.

Cập nhật nhanh nhất thông tin bài viết bằng cách bấm đăng ký.

Related Posts

Recommended

Tài liệu nổi bật

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Add New Playlist