fbpx

MariaDB Advance: thread pool

QUẢNG CÁO

Thread Pools có thể làm gì?

Theo truyền thống, MySQL đã gán một Thread cho mọi kết nối client và khi số lượng user đồng thời tăng lên, mô hình này cho thấy hiệu suất giảm. Nhiều luồng hoạt động sẽ giết hiệu năng, bởi vì việc tăng số lượng Thread dẫn đến chuyển đổi ngữ cảnh xấu cho bộ nhớ CPU và tăng sự tranh chấp đối với các khóa nóng. Một giải pháp lý tưởng sẽ giúp giảm chuyển đổi ngữ cảnh là duy trì số lượng Thread thấp hơn số lượng user. Nhưng con số này cũng không nên quá thấp, vì chúng ta cũng muốn sử dụng CPU hết mức, vì vậy lý tưởng nhất là phải có một Thread hoạt động duy nhất cho mỗi CPU trên máy.

Các tính năng của MariaDB Thread Pool

Bắt đầu từ  MariaDB 5.5 triển khai một nhóm dynamic/adaptive pool, tự nó sẽ đảm nhiệm việc tạo ra các Thread mới trong thời điểm có nhu cầu cao và giảm bớt Thread khi không có nhu cầu hoạt động.

Đây là cách hoạt động kết thừa từ thông số pool-of-threads, với các mục tiêu sau:

 • Làm cho pool có thể linh động, để nó sẽ phát triển và co lại bất cứ khi nào cần thiết.
 • Giảm thiểu lượng chi phí cần thiết để duy trì Thread Pool.
 • Tận dụng tốt nhất các khả năng của hệ điều hành cơ bản. Ví dụ, nếu triển khai Thread Pool có thể hoạt động, thì nó được sử dụng và nếu không, thì nên sử dụng phương pháp ghép kênh I/O mặc định sẽ được sử dụng.
 • Giới hạn các tài nguyên được sử dụng bởi các Thread.

Khi nào sử dụng Thread Pool

Thread Pool hiệu quả nhất trong các tình huống trong đó các truy vấn tương đối ngắn và tải bị ràng buộc bởi CPU, chẳng hạn như trong khối lượng công việc OLTP(Online Transaction Processing). Nếu khối lượng công việc không bị ràng buộc bởi CPU, thì bạn vẫn có thể hưởng lợi từ việc giới hạn số lượng luồng để tiết kiệm bộ nhớ ram cho database memory buffers(bộ nhớ đệm trên ram)

Khi nào Thread Pool sẽ kém hiệu quả

Có những trường hợp đặc biệt, hiếm gặp trong đó Thread Pool  kém hiệu như sau

 • Nếu bạn có khối lượng công việc rất lớn , thì Thread Pool có thể không hoạt động tốt cho bạn. Điển hình trong ví dụ này là rất nhiều công việc dẫn đến nhiều Thread gây ra bởi nhiều user tuy nhiên thời gian  user sử dụng rất ngắn dẫn đến việc các Thread mở ra và đã phục vụ xong công việc nhưng không được đóng bớt Thread.Trong tình huống này, hiệu suất có thể được cải thiện bằng cách điều chỉnh giảm các Thread không sử dụng. Ví dụ: với thread_pool_idle_timeout
 • Nếu bạn có nhiều truy vấn đồng thời, dài, không cho năng suất , thì Thread Pool không hoạt động tốt cho bạn. Có nghĩa là  nhiều truy vấn hoạt động với thời gian dài sẽ chiếm hết các  Thread trong Thread Pool làm cho các truy vấn sau phải chờ xử lý. Tuy nhiên, Thread Pool đã có thể phát hiện  để ngăn chặn chúng hoàn toàn độc quyền hoạt động trên Thread Pool bằng biến hệ thống thread_pool_stall_limit
 • Nếu bạn dựa vào thực tế là các truy vấn đơn giản luôn kết thúc nhanh chóng , bất kể máy chủ cơ sở dữ liệu của bạn được tải như thế nào, thì Thread Pool có thể không hoạt động tốt cho bạn. Khi Thread Pool được bật trên máy chủ có  có tải cao, vượt quá tài nguyên có sẵn. Điều này có nghĩa là ngay cả khi bản thân câu lệnh không mất nhiều thời gian để thực thi, thậm chí đơn giản như các câu  lệnh đơn giản “SELECT 1” có thể mất nhiều thời gian hơn khi Thread Pool được kích hoạt so với one-thread-per-connection khi nó được xếp hàng.

Cấu hình Thread Pool trên hệ thống Unix

Biến thread_handling  là biến hệ thống chính được sử dụng để cấu hình Thread Pool.

Bạn có thể thêm cấu hình sau vào file my.cnf  và khởi động lại MariaDB để kích hoạt.

[mariadb]
...
thread_handling = pool-of-thread

Các biến hệ thống sau đây cũng có thể được cấu hình trên Unix:

 • thread_pool_size – Số lượng thread groups trong Thread Pool, xác định có bao nhiêu câu lệnh có thể thực thi đồng thời. Giá trị mặc định là số lượng CPU trên hệ thống. Đặt giá trị của biến hệ thống này khi khởi động hệ thống, giá trị tối đa có thể đặt là 100000. Việc triển khai Thread Pool sử dụng các đối tượng được gọi là thread groups để phân chia các kết nối máy khách thành nhiều threads độc lập. Biến thread_pool_size xác định số lượng thread groups trên một hệ thống. Nói chung, mục tiêu của việc thực hiện thread group là để có một thread chạy trên mỗi CPU trên hệ thống tại một thời điểm. Do đó, giá trị mặc định của thread_pool_size biến hệ thống có kích thước tự động theo số lượng CPU trên hệ thống. Khi muốn thông số thread groups được thay đổi tự động 1 cách linh hoạt ta không set thông số này quá 128. Như ví dụ dưới đây ta chỉ set 32.
  [mariadb] 
  .. 
  thread_handling = pool-of-thread 
  thread_pool_size = 32
 • thread_pool_max_threads : Số lượng thread tối đa trong nhóm Thread Pool. Khi đạt đến giới hạn này, sẽ không có thread mới nào được tạo trong hầu hết các trường hợp. Trong các trường hợp hiếm hoi, số lượng thread thực tế có thể vượt quá mức này một chút, bởi vì mỗi Thread Pool cần ít nhất hai thread (tức là ít nhất một worker thread và ít nhất một  listener thread). Giá trị mặc định trong MariaDB 5.5 và MariaDB 10.0 là 500. Giá trị mặc định trong MariaDB 10.1 là 1000 trong MariaDB 10.1 . Giá trị mặc định trong MariaDB 10.2 trở lên là 65536.
 • thread_pool_stall_limit : Số mili giây giữa mỗi lần kiểm tra  hoạt động của các thread được thực hiện bởi thời gian quy định cho mỗi thread(timer thread). Giá trị mặc định là 500. Khi timer thread phát hiện ra rằng một thread group bị đình trệ, nó sẽ đánh thức một worker thread đang ngủ trong thread group, nếu có sẵn một nhóm. Nếu không có cái nào, thì nó tạo ra một luồng công nhân mới trong nhóm luồng nếu có thể. Điều này tạm thời cho phép một số kết nối máy khách trong thread group chạy song song. Tuy nhiên, lưu ý rằng timer thread  sẽ không tạo ra worker thread mới nếu số lượng thread trong thread pool đã lớn hơn hoặc bằng mức tối đa được xác định bởi biến hệ thống thread_pool_max_threads, trừ khi thread group chưa có listener thread.
 • thread_pool_oversubscribe : Xác định có bao nhiêu worker threads trong một thread group có thể duy trì hoạt động cùng một lúc khi một thread group được đăng ký vượt mức. Giá trị mặc định là 3. Thông thường, một thread group chỉ có một worker thread hoạt động tại một thời điểm. Tuy nhiên, timer thread có thể thêm các worker thread hoạt động nhiều hơn vào một thread group nếu nó phát hiện ra  vượt số lương thread quy định .  Chỉ cho phép một thread trên mỗi CPU có nghĩa là thread có thể có quyền truy cập không hạn chế vào CPU khi chạy, nhưng điều đó cũng có nghĩa là có thêm chi phí từ việc đưa thread vào chế độ ngủ hoặc đánh thức chúng thường xuyên hơn. Cho phép nhiều hơn một thread trên mỗi CPU có nghĩa là các thread phải chia sẻ CPU, nhưng điều đó cũng có nghĩa là có ít chi phí hơn từ việc đưa các thread vào chế độ ngủ hoặc đánh thức chúng.
 • thread_pool_idle_timeout : Số giây trước khi một worker thread rỗi kết thúc. Giá trị mặc định là 60. Nếu hiện tại không có việc gì để làm, một thread nhàn rỗi nên đợi bao lâu trước khi thoát?

Cấu hình lập  lịch ưu tiên

Bắt đầu với MariaDB 10.2.2 , có thể định cấu hình mức độ ưu tiên kết nối. Hành vi ưu tiên được cấu hình bởi thread_pool_priority .

Theo mặc định, nếu thread_pool_priority được đặt thành auto, thì các query sẽ được ưu tiên cao hơn trong trường hợp kết nối hiện tại nằm trong một transaction. Điều này cho phép transaction đang chạy kết thúc nhanh hơn và có tác dụng hạ thấp số lượng transaction đang chạy song song. Cài đặt mặc định thường sẽ cải thiện thông lượng cho khối lượng công việc transaction. Nhưng cũng có thể đặt rõ ràng mức độ ưu tiên cho kết nối hiện tại thành ‘cao’ hoặc ‘thấp’.

Ngoài ra còn có một cơ chế để đảm bảo rằng các kết nối ưu tiên cao hơn sẽ không độc quyền các luồng công nhân trong nhóm (điều này sẽ gây ra sự chậm trễ vô thời hạn cho các kết nối ưu tiên thấp). Trên Unix, các kết nối ưu tiên thấp được đưa vào hàng ưu tiên cao sau khi hết thời gian được chỉ định bởi thread_pool_prio_kickup_timer .

Monitoring Thread Pool

VariableDescription
Threadpool_threadsSố lượng thread trong thread pool. Trong các trường hợp hiếm hoi, giá trị này có thể cao hơn một chút thread_pool_max_threads, bởi vì mỗi thread group cần ít nhất hai threads (tức là ít nhất một worker thread và ít nhất một  listener thread) để ngăn chặn tắt nghẽn.
Threadpool_idle_threadsSố lượng thread không hoạt động trong thread pool. Thread trở nên không hoạt động vì nhiều lý do, chẳng hạn như bằng cách chờ đợi công việc mới. Tuy nhiên, một thread không hoạt động không nhất thiết là một thread chưa được phân công công việc. thread cũng được coi là không hoạt động nếu chúng bị chặn trong khi chờ vào I/O trên đĩa hoặc trong khi chờ khóa, v.v. Biến trạng thái này chỉ có ý nghĩa trên Unix .

Notes.

Các thread_cache_size không được sử dụng khi các thread pool được sử dụng và các Threads_cached  sẽ có một giá trị là 0.

Cập nhật nhanh nhất thông tin bài viết bằng cách bấm đăng ký.

Liên quan đến bài đăng

Recommended

Tài liệu nổi bật

chất lượng dịch vụ tốt lắm...á
chất lượng dịch vụ rất tốt.
giá tốt, chất lượng cao mình rất hài lòng
Tino giá tốt,chất lượng cao,dịch vụ tư vấn và hổ trợ khách hàng tận tâm.
tôi rất thích sử dụng dịch vụ tại tinohostinohost. tốc độ tải nhanh và cực kỳ rẻ
Dịch vụ chăm sóc khách hàng tốt
Dùng rất oke nha mọi người
Dịch vụ chăm sóc khách hàng tốt, mình rất hài lòng về dịch vụ của TINOHOST
Đã mua rất nhiều tên miền tại Tinohost. Chất lượng tốt
Dịch vụ tốt, chăm sóc khách hàng chu đáo. Mình rất yên tâm khi sử dụng các dịch vụ của Tinohost.
dịch vụ và chăm sóc khách hàng rất tốt , mình rất thích tinohost , mình đã sử dụng nhiều dịch vụ của tinohost rồi
tuyệt vời chăm sóc khách hàng quá tốt
dịch vụ và chăm sóc khách hàng rất tốt , mình rất thích tinohost , mình đã sử dụng nhiều dịch vụ của tinohost rồi
dịch vụ tuyệt vời . chăm sóc khách hàng rất tốt
Quá tốt - Quá xuất sắc và tuyệt
Hỗ trợ nhiệt tình. dịch vụ chất lượng
Host ổn định. miền giá rẻ. hỗ trợ nhanh
Đội ngũ support rất nhiệt tình.
Sử dụng dịch vụ của bạn Tinohost 2 3 năm nay chưa khi nào phải thất vọng.
host dùng chất lượng, miền giá rẻ
Host chất lượng uy tín, dịch vụ tốt
dịch vụ hỗ trợ rất nhanh, tốc độ hosting tốt
Hộ trợ tốt, nhanh. Tuyệt vời 🥰
tuyệt vời, dịch vụ cực tốt và hỗ trợ siêu nhanh
Làm việc nhanh chóng, giá thành hợp lí.
Chất lượng phục vụ tốt, hỗ trợ khá nhanh chóng và chất lượng gói lớn tốt, gói nhỏ cần tốt hơn.
Hosting rẻ và nhanh thích hợp cho học sinh sinh viên như mình
dịch vu tốt ! Sẽ sử dụng thưởng xuyên !
Mỗi lần cần gì, nhắn Tino là được hỗ trợ ngay. Nên một đứa không biết gì về web như mình cũng tạo được blog. Cơ bản mình chỉ lo viết, mọi thứ có anh IT của Tino lo hết.
Nhìn chung thì Tino xứng đáng là một trong những nhà cung cấp host giá rẻ #1 tại VN. Bên này support khá nhanh và nhiệt tình nên quá trình sử dụng diễn ra tương đối trơn tru.
Chất lượng quá ok so với mức giá. Các SME có thể tham khảo để dựng web nhé.
uy tín chất lượng chuẩn cho 5 sao
Dịch vụ nhanh chóng thanh toán tiện lợi
Dịch vụ nhanh chóng, giá cả hợp lý
Chất lượng phục vụ ok, support khá nhanh chóng và chất lượng gói lớn tốt, gói nhỏ cần tốt hơn.
Dịch vụ tốt, giá cả hợp lý👍
Rất hay, rất tốt, rất hữu ích
Hỗ trợ rất nhanh và nhiệt tình
Chất lượng phục vụ ok, support khá nhanh chóng và chất lượng gói lớn tốt, gói nhỏ cần tốt hơn.
dịch vụ tốt, thanh toán nhanh chống
Hài lòng dịch vụ của tinohost
Sau khi sử dụng dịch vụ của TinoHost. Mình thấy website load nhanh hơn hẳn so với sử dụng ở nhà cung cấp cũ. Giá cả do mình đc mua với giá sale 99% của TinoHost nên rất là rẻ. Gói mình mua là gòi Hosting Bussiness 20GB. Thông số cấu hình cao nên web load khá mượt
Chúc TinoHost phát triển!
domain rẻ, có nhiều gói hữu ích thích hợp cho sinh viên
Dịch vụ trãi nghiệm tốt, cho 5 sao
Hài lòng về dịch vụ và tư vấn
Dịch vụ tốt . Support nhiệt tình
Dịch vụ thật tuyệt vời
Chất lượng OK
Nhanh chóng
Đã gia hạn thêm gói 1 năm nữa của TINO host. Chất lượng sản phẩm và dịch vụ thật sự tốt. AE nên trải nghiệm thử và tin dùng. Thank you TINO 👍
dịch vụ rất tốt
Nhân viên support nhanh, hỗ trợ nhiệt tình, giao dịch tự động nên khá tiện
đã mua tên miền và hosting bên Tino, sẽ trải nghiệm lâu dài
Đã dùng nhiều dịch vụ tại Tinohost, chất lượng tốt, rất hài lòng ...😀
Các bạn hỗ trợ làm việc nhiệt tình và chuyên nghiệp!
Sự dụng rất hài lòng với các dịch vụ của tinohost
Dịch vụ tốt, uy tín chất lượng
Tino dịch vụ quá tuyệt vời
Giá rẻ, dịch vụ tốt, hỗ trợ nhanh chóng
Dịch vụ tốt hỗ trợ support nhanh
dịch vụ rất tốt rất tuyệt vời
Giá hợp lý cho người mới dùng
Mình thấy Tinohost có giao diện thân thiện, dễ đăng ký sử dụng cho người mới tập tành làm web như mình. Hosting hỗ trợ có nhiều lựa chọn về dung lượng và giá cả! Thanh toán qua momo thuận tiện. Recommended!
wed quá ok làm việc nhanh ngọn
Dv Rất Tốt Và Rất Hay
Dịch vụ tốt. Khá hài lòng vì support nhiệt tình
Dịch vụ quá tuyệt vời danh cho các bạn
đội sp của Tino rất nhiệt tình và nhanh chóng
Xin cảm ơn đội ngủ kỹ thuật. Các bạn rất chuyên nghiệp và thân thiện. Tôi sẽ giới thiệu các bạn cho bạn bè của mình.
Dịch vụ hỗ trợ tốt, ổn định, thanh toán dễ dàng.
Mình từng dùng VPS bên Vietel IDC, hay gặp lỗi vặt và bảo trì liên tục. Nhưng Tino thì rất ok
dùng tốt, nhanh, dễ sử dụng
Giao diện đẹp mắt, dễ sử dụng
ok, chưa dùng nên để test thử xem sao, vẫn đánh giá 5* trước
Thích cách tư vấn tận tình và nhanh gọn của Tino mỗi khi có vấn đề trục trặc. Hosting ổn định, giá rẻ tốt lắm nhé mọi người
Đề nghị xem lại vấn đề phục vụ khách hàng (livchat)!
Tư vấn tận tình và nhanh. Hosting ổn định, giá rẻ
Good. Tốc độ cao. Tùy chỉnh nhiều trên shared hosting.
hosting ngon, giá luôn rẻ, tôi làm code nhưng rất thích sài host tino
Tino cung cấp host rất chuyên nghiệp. Đội ngũ kỹ thuật hỗ trợ rất tận tâm và nhiệt tình. Mình sẽ tiếp tục ủng hộ Tino 🥰.
Rất tuyệt vời🙆🙆🙆🙆🙆🙆🙆🙆🙆
Xét về tầm giá thì TinoHost rất đáng để mua và sử dụng lâu dài.
tuyệt vời quá đi,tuyệt vời quá đi
Tốc độ ổn định, tư vấn nhiệt tình
mới tham gia, mong mọi người hỗ trợ thêm
Tốc độ khá tốt với gói rẻ nhất 9k
Giao dịch nhanh,support nhanh và tận tình,chuyển miền nhanh,Hosting Ok
mua sản phẩm dịch vụ tinhot rất tốt tặng ad 5tr ** luon nè🥰🥰🥰
là khách hàng của tino lâu năm, mình rất hài lòng với cách làm việc cực kì chuyên nghiệp của tino. sản phẩm chất lượng và dịch vụ chăm sóc cũng rất chất lượng. hi vọng tino tiếp tục duy trì và phát huy tinh thần này
tinohost
một truong những nơi bán hosting rẻ, chất lượng dành cho anh em nào cần để làm web
mua tại : tinohost.com
Tư vấn tận tình và nhanh gọn mỗi khi có vấn đề trục trặc. Hosting ổn định, giá rẻ tốt lắm nhé mọi người
mình đã mua 2 tên miền + hosting của Tino Host . quả nhiên hiệu quả SEO cải thiện đáng kể và chứng chỉ bảo mật HTTPS miễn phí của Tino Host cũng ko kém phần quang trọng cho việc SEO website của mình
Tino host là một trong nhà cung cấp tốt nhất mình từng sử dụng. Với ưu đãi khuyến mại nhiều, giá thành rẻ kèm theo đó là sự support tuyệt vời của các admin. Nếu ai chưa lựa chọn được nhà cung cấp cho bản thân mình thì Tinohost sẽ là câu trả lời tốt nhất.
dịch vụ tốt, đội ngũ support nhiệt tình, cảm ơn #tinohost
dịch vụ tốt, chăm sóc khách hàng nhanh, đã mua 4 tên miền 😁
Uy tín, chất lượng, nhân viên hỗ trợ nhiệt tình
mua 2 domain tại tinohost dùng rất chất lượng
Đã mua 02 domain và hosting tại TinoHost, hài lòng cách tư vấn và chăm sóc khách hàng của TinoHost :)
Giá rẻ cấu hình mạnh, black friday là sự bùng nổ của Tino
Hay web bán tài nguyên rất ngon
Next Reviews

Xin Chào !

Đăng nhập vào tài khoản của bạn bên dưới

Truy xuất mật khẩu của bạn

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn để đặt lại mật khẩu của bạn.

Add New Playlist