fbpx

[Knowledge Base] Menu chuẩn và menu lồng nhau

QUẢNG CÁO
Bạn có thể tạo các menu lồng nhau trong Cơ sở kiến ​​thức Bitrix24 bằng cách tạo menu chuẩn và kéo các mục menu.

Tạo menu tiêu chuẩn

Để thêm một menu mới, hãy nhấp vào Add block > Sidebar và chọn một vertical menu.
[Knowledge Base] Menu chuẩn và menu lồng nhau 8

Sau đó nhấp vào nút bánh răng cưa> edit.

[Knowledge Base] Menu chuẩn và menu lồng nhau 9

Nếu là một menu mới, hãy xóa các mục menu mà bạn không cần và thêm các mục mới bằng cách nhấp vào nút +.

[Knowledge Base] Menu chuẩn và menu lồng nhau 10

Khi bạn sử dụng phương pháp thêm các mục menu này, trang Cơ sở Kiến thức cho mục menu này sẽ được tạo tự động.

[Knowledge Base] Menu chuẩn và menu lồng nhau 11
Bạn cũng có thể thêm các mục menu bằng cách nhấp vào nút New page, nhưng phương pháp này có thể được sử dụng nếu bạn cần tạo menu chuẩn. Để tạo một menu lồng nhau, bạn sẽ phải chỉnh sửa menu.
[Knowledge Base] Menu chuẩn và menu lồng nhau 12

Tạo menu lồng nhau

Để tạo một menu lồng nhau, bạn cần tạo một mục menu chuẩn và kéo nó vào nơi bạn muốn.
[Knowledge Base] Menu chuẩn và menu lồng nhau 13

Bạn cũng có thể thay đổi thứ tự của các món trong menu:

[Knowledge Base] Menu chuẩn và menu lồng nhau 14

Cập nhật nhanh nhất thông tin bài viết bằng cách bấm đăng ký.

Liên quan đến bài đăng

Xin Chào !

Đăng nhập vào tài khoản của bạn bên dưới

Truy xuất mật khẩu của bạn

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn để đặt lại mật khẩu của bạn.