Huwóng Dẫn Tổng Đài Ảo – Cấu hình chuyển hướng cuộc gọi ra di động

Word Image 99

“Chuyển hướng cuộc cuộc ra di động (hay còn gọi là forward) là tính năng giúp để đảm bảo kết nối với khách hàng. Khi cấu hình Ring Group, Call Center, IVR, Time Condition đều có timeout destination hoặc option tương tự, chúng ta có thể đưa option forward ra số di động này vào cấu hình để đảm bảo việc kết nối của khách hàng.”

Bước 1: Chọn tenant

Bước 2: Chọn vào menu Apps → Call Flows

Bước 3: Chọn vào icon [+] để tạo thêm Call Flows

Bước 4: Trong bảng Call Flow nhập các thông tin

Name là tên của Call Flow

Extension của Call Flow phải là duy nhất, không được trùng với bất kỳ Extension nào khác

Status chọn là True để enable

Effective Caller ID Name / Effective Caller ID Number là đầu số dùng để chuyển hướng cuộc gọi

Destination là số điện thoại muốn chuyển cuộc gọi đến, bắt buộc phải theo format transfer:0348511212 XML demo.tinohost.com

Bước 5: Save

 

Exit mobile version