fbpx

Hướng dẫn xóa cache DNS (Flush DNS) trên thiết bị truy cập.

QUẢNG CÁO

Hầu hết các hệ điều hành và  DNS trên máy khách sẽ tự động lưu trữ địa chỉ IP và các kết quả DNS khác. Cache DNS sẽ  làm tăng tốc độ truy cập vào 1 tên miền đã truy cập lần đầu do không cần cần phân giải lại DNS

Một số trường hợp khi truy cập vào website không được hoặc đã thay đổi DNS của tên miền  nhưng vẫn không truy cập được thì là do bị cache DNS.

Bài nãy sẽ hướng dẫn các bạn xóa cache DNS trên máy tính (hay thiết bị truy cập) của mình.

Hệ điều hành Microsoft Windows

Windows 10

– Chọn vào biểu tượng Windows (góc trái , dưới màn hình), và kích chọn Command Prompt (Admin).

Hướng dẫn xóa cache DNS (Flush DNS) trên thiết bị truy cập. 15

– Cửa số Command Prompt hiện hện, gõ lệnh ipconfig /flushdns để xóa cache DNS trên máy tính.

Hướng dẫn xóa cache DNS (Flush DNS) trên thiết bị truy cập. 16

– Thông báo thành công như hoàn tất (hình dưới), bạn có thể tắt cửa số command prompt đi.

Hướng dẫn xóa cache DNS (Flush DNS) trên thiết bị truy cập. 17

Windows Vista / Windows 7

– Chọn biểu tượng Windows trên màn hình.

Hướng dẫn xóa cache DNS (Flush DNS) trên thiết bị truy cập. 18

– Chọn thư mục Accessories (như hình)

Hướng dẫn xóa cache DNS (Flush DNS) trên thiết bị truy cập. 19

– Kích vào Command Prompt để mở prompt

Hướng dẫn xóa cache DNS (Flush DNS) trên thiết bị truy cập. 20

– Gõ lệnh ipconfig /flushdns để xóa cache DNS trên máy tính mình.

Hướng dẫn xóa cache DNS (Flush DNS) trên thiết bị truy cập. 21

– Thông báo thành công như hoàn tất (hình dưới), bạn có thể tắt cửa số command prompt đi.

Hướng dẫn xóa cache DNS (Flush DNS) trên thiết bị truy cập. 22

Hệ điều hành Apple OS X

Các bước thao tác để xóa cache DNS trên MacOS như sau:

– Mở Terminal trong phần Utilities hoặc tìm kiếm chương trình Terminal trên MacOS  để mở ra

Hướng dẫn xóa cache DNS (Flush DNS) trên thiết bị truy cập. 23

– Gõ lệnh sudo killall -HUP mDNSResponder vào trong cửa số Terminal để xóa cache DNS trên máy.

Xóa cache DNS trên Google

Trường hợp các bạn dùng cặp DNS của Google 8.8.8.88.8.4.4 trên card mạng của mình sử dụng để phân giải DNS

Hướng dẫn xóa cache DNS (Flush DNS) trên thiết bị truy cập. 24

Hướng dẫn xóa cache DNS (Flush DNS) trên thiết bị truy cập. 25

Các bạn cần phải thao tác thêm là xóa cache dns ở trên các máy chủ của Google như sau:

– Truy cập vào trang https://developers.google.com/speed/public-dns/cache

+ Mục Domain name: Nhập tên miền cần xóa cache

+ Mục RR type: Loại record cần xóa cache, thông thường là record A

Hướng dẫn xóa cache DNS (Flush DNS) trên thiết bị truy cập. 26

– Bấm chọn I’m not robot và chọn Flush cache. (Thông báo flush cache thành công như hình dưới).

Hướng dẫn xóa cache DNS (Flush DNS) trên thiết bị truy cập. 27

Sau khi xóa flush dns của Google, bạn cần thực hiện lại thao tác xóa cache trên máy tính theo hướng dẫn phí trên.

*Hình ảnh: Google

Cập nhật nhanh nhất thông tin bài viết bằng cách bấm đăng ký.

TinoHost

TinoHost

Chia sẻ một chút thông tin về bạn. Những thông tin này có thể được công khai.

Liên quan đến bài đăng

Xin Chào !

Đăng nhập vào tài khoản của bạn bên dưới

Truy xuất mật khẩu của bạn

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn để đặt lại mật khẩu của bạn.