Hướng Dẫn Về Tổng Đài Ảo – Tìm kiếm tenant cần cấu hình

Word Image 99

Bước 1: Chọn vào góc phải trên ở bất kỳ menu nào

Bước 2: Sẽ popup ra bảng Domains để tìm và chọn tenant

Bước 3: Kiểm tra tenant hiện tại

 

Exit mobile version