Hướng Dẫn Về Tổng Đài Ảo – Tạo đường trunk với nhà mạng

Word Image 99

Giải thích: Khi thuê đầu số của các nhà mạng, ví dụ Viettel, VNPT, FPT, … Các nhà mạng sẽ gửi lại thông số như SIP Server Signaling, Inbound rule, Outbound rule, …

 

Ví dụ: Thông số của VNPT

Bước 1: Chọn tenant

Bước 2: Chọn vào menu Accounts → Gateways

Bước 3: Chọn vào icon [+] để tạo thêm Gateways

Bước 4: Trong bảng Gateway nhập các thông tin

Bước 4*: Các IP thường thường của các Telco

Bước 5: Save Gateway

Exit mobile version