Hướng Dẫn Về Tổng Đài Ảo – Tạo Destination cho Inbound Route

Word Image 99

Bước 1: Chọn tenant

Bước 2: Chọn vào menu Dialplan → Destinations

Bước 3: Chọn vào icon [+] để tạo thêm Destination cho Inbound Routes

Bước 4: Trong bảng Destination nhập các thông tin

Destination là đầu số sẽ nhận cuộc gọi từ nhà mạng, có thể đầu số gọi ra và nhận vào sẽ khác nhau do nhà mạng quy định

Action là điểm đến của đầu số này

Bước 5: Save Destination

Exit mobile version