Hướng Dẫn Tổng Đài Ảo – Đưa IP Telco vào ACL cho các cuộc gọi inbound

Word Image 99

Cuộc gọi từ nhà mạng chuyển vào FusionPBX thì FusionPBX phải cho phép IP của nhà mạng vào

Bước 1: Chọn vào menu Advanced → Access Controls

Bước 2: Chọn vào domains

Bước 3: Chọn vào icon [+] để tạo thêm IP mới

Bước 4: Trong bảng Node nhập các thông tin

Bước 5: Save IP ACL

Exit mobile version