Hướng dẫn tìm tất cả các clients kết nối tới cổng http và https

Word Image 99

Hướng dẫn tìm tất cả các clients kết nối tới cổng http và https.

Trong bài viết ngắn này, bạn sẽ học cách tìm tất cả các clients (Sử dụng IP của họ) kết nối tới Apache hay NGINX webserver trên cổng HTTP và HTTPS .
Ở Linux, mọi service chạy trên server đều lắng nghe socket đợi client kết nối tới. Khi một kết nối thành công từ phía client, một socket được khởi tạo.

Để có thông tin về các sockets này , chúng ta sử dụng công cụ ss (command-line tool), Nó được dùng để hiển thị các thông tin về mạng lưới socket trên các máy chủ linux.  Bạn cũng có thể sử dụng netstat là một công cụ cũng thông dụng để hiển thị các kết nối socket đang hoạt động.

Ví dụ, bạn có thể sử dụng các tool trên để thống kê các thông tin về tất cả các kết nối client tới một port hay một dịch vụ cụ thể.

# ss
hoặc là:
# netstat

Để lấy toàn bộ list client đang kết nối tới HTTP (port 80) và HTTPS (port 443), bạn có thể sử dụng công cụ ss hoặc netstat , bạn sẽ được liệt kê toàn bộ kết nối (bao gồm cả socket unix) .

# ss -o state established '( sport = :http or sport = :https )'
Hoặc là: 
# netstat -o state established '( sport = :http or sport = :https )'

Đương nhiên, bạn cũng có thể chạy bằng cách chỉ định port cụ thể .

ss -tn src :80 or src :443
Hoặc
netstat -tn src :80 or src :443

Để biết thêm thông tin về tool ss bạn có thể sử dụng truy vấn sau để xem hướng dẫn sử dụng.

ss --help

Chúc các bạn thành công.

Exit mobile version