Hướng dẫn thiết lập tài khoản Mail lên Outlook

08.16.2019-16.50.05

 

Chào các bạn, bài này TinoHost sẽ hướng dẫn các bạn thiết lập tài khoản Mail lên Mail Client như Outlook

Bước 1: Lấy thông tin kết nối của tài khoản Mail

– Đăng nhập vào cPanel , chọn mục Email Accounts

– Bấm chọn mục CONECT DEVICES

–  Kéo thanh cuộn xuống phía dưới chọn mục Mail Client Manual Settings. Các thông tin để kết nối vào email client sẽ hiển thị tại trang này.

– Các bạn NÊN sử dụng Secure SSL/TLS Settings (Recommended) để đảm bảo bảo mật khi gửi nhận Mail
Username: tên địa chỉ mail
Password: mật khẩu đăng nhập tại khoản mail
Incoming Server/Outgoing Server: mail.domain.com
IMAP Port: 993 , POP3 Port 995
SMTP Port: 465

Lưu ý quan trọng:

– Để tài khoản Mail có thể hoạt được trên Outlook thì tên miền cần phải cấu hình các record cần thiết để sử dụng và đây là điều kiện để email có thể gửi nhận tốt nhất.
– Bạn tham khảo hướng dẫn sau để có thể cấu hình bản ghi (record) cho tên miền: https://wiki.tino.org/huong-dan/huong-dan-cau-hinh-ban-ghi-record-cho-ten-mien-su-de-su-dung-email-hosting/

Bước 2: Cài đặt tài khoản Mail vào Outlook

Ở đây mình sử dụng phiên bản Outlook 2016
– Mở phần mềm Outlook lên ==> chọn File ==> chọn Add Account

– Chọn Manual setup or … ==> Chọn tiếp POP or IMAP

– Ghi các thông tin có được tại bước 1 ở phía trên, chọn các mục như trong hình , sau khi hoàn tất bấm OK

– Outlook sẽ đăng nhập vào tài khoản Mail và gửi tự động tạo 1 email để kiểm tra, khi đã kiểm tra hoàn tất và thành công ( có dấu tích xanh) thì có thể bấm Close ==> chọn Finish

– Bạn có thể kiểm tra gửi email đi và nhận email xem được chưa nhé.

Chúc các bạn thành công !

Exit mobile version