[DirectAdmin] – Hướng dẫn Thay đổi thông số cấu hình PHP trên hosting DirectAdmin

Word Image 99

Trong quá trình sử dụng hosting (DirectAdmin), mặc định các thông số PHP đã được cấu hình sẵn để hoạt động tương thích với các mã nguồn thông dụng, tuy nhiên đôi khi bạn sẽ cần tùy chỉnh các thông số để hoạt động cho các mã nguồn đặc biệt, để có thể thay đổi các thông số cấu hình PHP bao gồm bật tắt các extention và các thông số chi tiết bạn có thể thực hiện dễ dàng theo hướng dẫn sau:

Truy cập hosting và chọn “Select PHP version”

Vui lòng chú ý giao diện “Select PHP version” trên hosting Directadmin tại TinoHost chỉ sử dụng để bật tắt extention và thay đổi các thông số PHP, vui lòng không set phiên bản PHP tại đây(mặc định php 7.3). Trường hợp bạn muốn đổi phiên bản php cho website vui lòng tham khảo hướng dẫn sau: Click tại đây

Tại giao hiện “Select PHP version” bạn chọn phiên bạn PHP cần tùy chỉnh sau đó tại mục “Extensions” bạn có thể bật hoặc tắt các extention mong muốn (ví dụ như bật opcache)

các thao tác bật tắt sẽ được hệ thống lưu   cấu hình tự động, bạn chỉ cần tick và các extention mong muốn, vui lòng  không thay đổi “Current PHP version”  hệ thống (mặc định là php 7.3)

 

Để thay đổi các thông số chi tiết,  tại giao diện “Select PHP version” chọn “Switch to PHP option”

các thay đổi thông số sẽ được hệ thống lưu  tự động, bạn chỉ cần  thay đổi các thông số mong muốn, vui lòng  không thay đổi “Current PHP version”  hệ thống (mặc định là php 7.3)

 

Exit mobile version