Hướng dẫn tắt RSS Feed trên wordpress

Word Image 99

WordPress chủ yếu được mọi người biết đến với các tính năng viết blog mạnh mẽ. Tuy nhiên, không phải ai cũng sử dụng phần viết blog của WordPress và trên thực tế nhiều người sử dụng website của họ giống như một trang giới thiệu hoặc một trang thương mại và họ không cần sử dụng tính năng này.

Theo mặc định, WordPress tạo ra các link RSS Feed  dạng như ;

http://example.com/feed/
http://example.com/feed/rss/
http://example.com/feed/rss2/
http://example.com/feed/rdf/
http://example.com/feed/atom/

Nó cũng được tạo ra cho các thẻ , danh mục, bình luận.

Tắt RSS Feed

Có một vài cách khác nhau để vô hiệu hóa RSS Feed  trong WordPress. Bạn có thể làm điều đó với một plugin hoặc thêm mã và code website của mình.

1. Vô hiệu hóa RSS Feed bằng Plugin

Cách đầu tiên bạn có thể sử dụng plugin Disable Feeds . Sau khi cài đặt và kích hoạt, bạn có thể thể truy cập phần Reading và cấu hình một số tuỳ chọn theo mong muốn.

 

Bạn cũng có thể sử dụng một plugin trả phí như  perfmatters , cho phép bạn tắt cả nguồn cấp RSS và tắt liên kết nguồn cấp RSS.

2. Vô hiệu hóa RSS Feed bằng cách chèn mã

Phương pháp thứ hai để vô hiệu hóa nguồn cấp dữ liệu RSS của WordPress là bạn dùng cách bằng cách chèn mã.

Bạn chèn đoạn mã sau vào file  functions.php của theme đang sử dụng:

function itsme_disable_feed() {
 wp_die( __( 'No feed available, please visit the <a href="'. esc_url( home_url( '/' ) ) .'">homepage</a>!' ) );
}

add_action('do_feed', 'itsme_disable_feed', 1);
add_action('do_feed_rdf', 'itsme_disable_feed', 1);
add_action('do_feed_rss', 'itsme_disable_feed', 1);
add_action('do_feed_rss2', 'itsme_disable_feed', 1);
add_action('do_feed_atom', 'itsme_disable_feed', 1);
add_action('do_feed_rss2_comments', 'itsme_disable_feed', 1);
add_action('do_feed_atom_comments', 'itsme_disable_feed', 1);
remove_action( 'wp_head', 'feed_links_extra', 3 );
remove_action( 'wp_head', 'feed_links', 2 );
Như vậy bạn đã hoàn tất việc tắt RSS Feed trên wordpress, chúc các bạn thành công.
Exit mobile version