Hướng dẫn tạo FTP trong Directadmin (FTP Management)

Word Image 99

Các bước tạo một tài khoản trong DA như sau:

Bước 1: Đăng nhập vào DirectAdmin
Nếu Bạn add nhiều hơn 1 tên miền thì hãy lựa chọn tên miền cần tạo FTP trước nhé
Sau đó click chọn như hình dưới đây:

Bước 2: Tạo tài khoản FTP:

Lưu ý: @tinohost.vn tức là Bạn tạo FTP cho tên miền @tinohost.vn
tại mục:
FTP Username: Nhập username
Mật khẩu Bạn gõ 2 lần hoặc click random

Chọn kiểu FTP:
Nếu chọn domain: thì tài khoản này chỉ được truy cập vào duy nhất tên miền đã chọn
ftp: được quyền truy cập vào puclic FTP của domain
user: truy cập toàn bộ thư mục FTP của user
Custom: Phân quyền đến 1 thư mục nhất định trên host

Bước 3: Click “Creat”
Như vậy là hoàn tất việc tạo tài khoản FTP rồi.

Xin lưu ý:
* User name bao gồm cả domain của Bạn. Ví dụ: ftp@tinohost.vn
* Mật khẩu do Bạn đặt

Thông tin Bạn cần là:
Host: 103.13p.218.xxx (Chính là IP server của Bạn)
Username: ftp@tinohost.vn (Bao gồm cả @domain Bạn mới tạo)
Password: Là Pass Ban mới tạo
Port: Bỏ trống hoặc 21

Exit mobile version