Hướng dẫn sửa lỗi “Error 520: Web Server Is Returning an Unknown Error” Cloudflare

Word Image 99

Vì lỗi 520 xuất hiện do sự cố trên máy chủ của bạn, bạn có thể khắc phục sự cố bằng cách xem nhật ký lỗi của mình.

Hướng dẫn sửa lỗi “Error 520: Web Server Is Returning an Unknown Error” Cloudflare 1

Disable Cloudflare

Trước khi bạn bắt đầu khắc phục sự cố, bạn cần phải vô hiệu hóa Cloudflare. Điều này giúp xác định chính xác nguyên nhân của lỗi

Kiểm tra Server’s Error Logs

Nếu bạn sử dụng cPanel bạn có thể kiểm tra lỗi tại  mục Metrics error

Nếu có bất kỳ lỗi gì liên quan cpanel sẽ hiện thị và bạn có thể xử lý theo lỗi trả về

Nếu bạn dùng vps thì bạn có thể kiểm tra các file error_log webserver hoặc đơn giản là restart lại webserver và kiểm  lại hoạt động

SSH vào server và chạy lệnh restart

Đối với apache : 
apache2ctl restart

Đối với nginx :
service nginx restart

Sau khi website hoạt động trỏ lại bạn có thể bật lại proxy cloudflare để hoạt động.

Exit mobile version