Hướng dẫn sử dụng chức năng Address Importer – Bộ nhập địa chỉ trên email hosting tại Tino

Word Image 99

Thông thường bạn sẽ sử dụng chức năng email Email Accounts  để tạo thêm email cũng như quản lý email.
Tuy nhiên trong trường hợp bạn muốn tạo rất nhiều email cùng lúc hay muốn tạo redirect cho nhiều email nhưng sử nếu cấu hình thủ công trên Email Accounts  sẽ mất rất nhiều thời gian. Trong trường hợp này bạn sử dụng chức năng Address Importer sẽ giúp bạn tạo mail tự động dựa theo file excel của bạn.

Bạn truy cập giao diện trên email hosting theo hình dưới.

Giao diện Address Importer – Bộ nhập địa chỉ  sẽ như sau.

Bạn có thể click vào example page để tải bản excel mẫu nhập về, bạn có thể tài về theo định dạng xls, hoặc csv thông dụng.

Mẫu chỉnh sửa khi tải về khi nhập, ở đây phần Quota tính bằng MB, nếu bạn để là tương đương với không giới hạn dung lượng.

Để import danh sách mail/forwarder bạn truy tại giao diện `Address Importer` bạn click vào  nút chosse file sau đó chọn file để cấu hình.

Sau khi Chọn file bạn click netx để tiếp tục.

Cuối cùng bạn bấm finish để hoàn tất. Nếu import đúng bạn sẽ thấy các email được import thành công có dạng thông báo như sau .

Chúc các bạn thành công.

Exit mobile version