Hướng dẫn nâng cấp / mua thêm email doanh nghiệp tại TinoHost.

Nếu bạn đang sử dụng gói dịch vụ Mail Basic tại Tino, bạn hoàn toàn có thể nâng cấp dịch vụ của mình đang sử dụng với số lượng Email Account có thể sử dụng được nhiều hơn. Trước tiên bạn cần truy cập trang quản lý dịch vụ của bạn tại https://my.tino.org .

Chọn dịch vụ Mail basic của bạn và nhấn ” Nâng cấp/Thay đổi tiện ích”.

Khi bạn chọn Nâng cấp/Thay đổi tiện ích này, bạn sẽ thấy thông tin gồm 2 phần : là “Current Configuration” và “New Configuration” .

Current Configuration : Hiển thị số lượng Email mà bạn đang có.
New Configuration : Hiển thị giúp bạn có thể chọn số lượng Email tối đa mà bạn muốn nâng cấp lên ( tối đa là 10 Account )

Bằng cách chọn số lượng tài khoản của bạn muốn nâng cấp lên, và nhấn nút để tiếp tục

Bạn sẽ được dẫn tới trang thanh toán sau khi hoàn tất, giá của Email bạn nâng cấp lên sẽ tính theo từng tài khoản,
Ví dụ tài khoản của bạn đang có 1 tài khoản Email và bạn muốn mua thêm 2 tài khoản, thì bạn chỉ cần thanh toán đúng 02 tài khoản theo số tiền mà hóa đơn được tính tự động. Sau khi thanh toán hoàn tất bạn có thể sử dụng các tài khoản được thêm vào trong trang quản lý của mình.

Exit mobile version