Hướng dẫn cấu hình Email doanh nghiệp trên phần mềm email Email trên Windows 10

Nếu bạn sử dụng phần mềm Email trên Windown 10, thì bài hướng dẫn này sẽ giúp bạn có thể đăng nhập và sử dụng chỉ một vài bước đơn giản.

Để có thể xem được thông tin truy cập cũng như các thông số kết nối bạn cần có các thông tin này được lấy tại trang quản trị của bạn tại tab Cofigure Mail Client.

Bạn sẽ nhận được các thông tin như bên dưới, ngoài ra bạn cũng có thể thực hiện kết nối với các ứng dụng mail thông dụng để có thể sử dụng một cách nhanh chóng nhất.

Thêm một vài thông tin bạn cần chú ý thêm trong quá trình sử dụng với 2 giao thức là :

POP

Hành vi mặc định của POP là xóa mail khỏi server. Tuy nhiên, hầu hết chương trình khách chạy POP cũng cung cấp một tùy chọn cho phép để lại một bản sao mail tải về trên server.

IMAP

Hay nói tóm gọn hơn thì IMAP sẽ lưu dữ liệu tại máy chủ và bạn có thể truy cập từ xa với nhiều địa điểm hơn, tiết kiệm dung lượng trên thiết bị của bạn, tuy nhiên bạn cần có kết nối Internet để có thể xem được mail tại một số thời điểm.

Chọn POP nếu:

Chọn IMAP nếu:

Tùy vào nhu cầu sử dụng bạn sẽ chọn hình thức IMAP hoặc POP để sử dụng linh hoạt hơn.

Truy cập vào phần mềm Email trên Windown 10

Nhấn Add Account để thêm vào tài khoản của bạn.

Chọn Other Account,

Nhập vào thông tin địa chỉ Email của bạn cũng như mật khẩu truy cập Email trên để có thể sử dụng.

Nhập vào tên của bạn như là phần tên để gửi Mail.

Như vậy là bạn đã có thể thêm vào tài khoản có thể sử dụng trên phần mềm,

Bạn cũng có thể sử dụng Email này để gửi thử tới một địa chỉ Email khác để kiểm tra rằng Email có được gửi đi chưa.

Như vậy là hoàn tất.


Ngoài ra bạn cũng có thể thêm thủ công Email bằng cách chọn và cấu hình thông tin riêng của bạn.

Nhấn chọn Advanced Setup

Chọn internet Email.

Tại đây bạn có thể điền các thông tin của bạn được xem tại trang Email Account trên hệ thống khi được khởi tạo và bạn có thể thực hiện kết nối.

Exit mobile version