[DirectAdmin] – Hướng dẫn cài đặt WordPress nhanh chóng trên hosting Directadmin

Word Image 99

Hệ thống hosting Directadmin tại TinoHost hỗ trợ cài đặt các CMS  một cách nhanh chóng trên hosting  thông qua Softaculous (https://wiki.tino.org/softaculous-la-gi/)

Truy cập Directadmin hosting  với các thông tin được cấp trong email kích hoạt dịch vụ:

Sau khi login thành công, bạn truy cập đến mục “Softaculous Auto Installer”

Trong cửa sổ mới của Softaculous bạn có thể tìm kiếm các CMS cần cài đặt (trong ví dụ này sẽ hướng dẫn cài WordPress)

Click vào icon WordPress và  nhấn “Install now”

Tại giao diện cài đặt, bạn cần cấu hình 1 vài thông số  ban đầu, bao gồm phiên bản, domain cài đặt, mật khẩu và tài khoản admin.

Sau khi điền hoàn tất các thông số,  bạn cuộn website xuống cuối trang và click “Install” để bắt đầu cài đặt

Sau khi website cài đặt hoàn tất, softaculous sẽ hiện thị  thông tin cơ bản của website bao gồm đường dẫn truy cập website và đưởng dẫn truy cập site admin

Như vậy là quá trình cài đặt đã hoàn tất, bạn có thể truy cập   tên miền website và bắt đầu các cài đặt riêng của mình.

Exit mobile version