[DirectAdmin] – Hướng dẫn cài đặt SSL miễn phí trên hosting DirectAdmin

Word Image 99

Để cài đặt SSL miễn phí cho website, bạn cần đăng nhập vào hosting sau đó click vào mục “SSL Certificates”

Tại cửa sổ cài đặt ssl, bạn chọn domain cần cài đặt ssl và click mục “Free & automatic certificate from Let’s Encrypt”   sau đó chọn domain cần cài ssl và nhấn “SAVE” để   cài đặt SSL

Sau khi nhấn “SAVE”, hệ thống sẽ bắt đầu cài đặt ssl.  Sau khi hoàn tất hệ thống sẽ trả về log thông báo quá trình cài đặt

Nếu hệ thống  trả về thông báo như trên có nghĩa là ssl đã được cài đặt thành công, bạn có thể xóa cach trình duyệt và kiểm tra lại truy cập với https://domain.ltd

Exit mobile version