fbpx

[DirectAdmin] – Hướng dẫn cài đặt SSL miễn phí trên hosting DirectAdmin

QUẢNG CÁO

Để cài đặt SSL miễn phí cho website, bạn cần đăng nhập vào hosting sau đó click vào mục “SSL Certificates”

[DirectAdmin] - Hướng dẫn cài đặt SSL miễn phí trên hosting DirectAdmin 4

Tại cửa sổ cài đặt ssl, bạn chọn domain cần cài đặt ssl và click mục “Free & automatic certificate from Let’s Encrypt”   sau đó chọn domain cần cài ssl và nhấn “SAVE” để   cài đặt SSL

[DirectAdmin] - Hướng dẫn cài đặt SSL miễn phí trên hosting DirectAdmin 5

Sau khi nhấn “SAVE”, hệ thống sẽ bắt đầu cài đặt ssl.  Sau khi hoàn tất hệ thống sẽ trả về log thông báo quá trình cài đặt

[DirectAdmin] - Hướng dẫn cài đặt SSL miễn phí trên hosting DirectAdmin 6

Nếu hệ thống  trả về thông báo như trên có nghĩa là ssl đã được cài đặt thành công, bạn có thể xóa cach trình duyệt và kiểm tra lại truy cập với https://domain.ltd

Cập nhật nhanh nhất thông tin bài viết bằng cách bấm đăng ký.

Liên quan đến bài đăng

Xin Chào !

Đăng nhập vào tài khoản của bạn bên dưới

Truy xuất mật khẩu của bạn

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn để đặt lại mật khẩu của bạn.