Hướng dẫn cài đặt Memcached với Unix Socket cho website WordPress

Word Image 99

Memcached là gì ?

Memcached  là một hệ thống lưu trữ bản sao các đối tượng (objects) và dữ liệu được truy cập nhiều lần để tăng tốc độc truy xuất. Mục đích chính của nó là để tăng tốc độ ứng dụng web bằng cách truy vấn cơ sở dữ liệu bộ nhớ đệm, nội dung, hoặc kết quả tính toán khác.

Bật chức năng hỗ trợ :

Để cài đặt được chức năng bạn cần phải bật Extention trong Select PHP Version, ví dụ nếu bạn sử dụng PHP 7.1 thì tương ứng bạn cần bật Extention này cho PHP 7.1 để có thể sử dụng.

Truy cập TinoCache Plugins trên trình quản lý cPanel của bạn.

Nhấn bật chức năng mà bạn cần kết nối là Memcached, tại đây sẽ có đường dẫn tại cột Unix Socket mà bạn cần sử dụng để kết nối trong bước tiếp theo.

Cài đặt với plugin Memcached Is Your Friend :

Sau khi cài đặt plugin trên vào website WordPress của bạn.
Đối với plugin này bạn sẽ cần thay đổi mã sau bằng cách sửa lại đường dẫn Unix Socket Memcached của mình và chèn vào sau mã mở <?php trong tệp tin Wp-config.php.

$memcached_servers = array( 'default' => array(
'/home/beeboobee/.tino/memcached.sock:0')
);

Sau khi chèn xong bạn truy cập plugin với Công cụ => Memcached, thông tin kết nối thành công sẽ biểu thị như hình dưới đây

Cài đặt với Plugin LiteSpeed Cache (Khuyên dùng)

Bạn có thể tải thủ công plugin và cài đặt thông qua đường dẫn sau hoặc cài trực tiếp trên WordPress : https://vi.wordpress.org/plugins/litespeed-cache/

Sau khi bật chức năng Memcached và Redis thì bạn sẽ nhận được thông báo trạng thái gồm :
Memcached tiện ích mở rộng: Đã kích hoạt
Redis tiện ích mở rộng: Đã kích hoạt


Nếu bạn chưa bật sẽ có thông báo :
Memcached tiện ích mở rộng: Đã vô hiệu hoá
Redis tiện ích mở rộng: Đã vô hiệu hoá

Coppy Unix Socket tại phần TinoCached Plugin đưa vào phần Host trong cài đặt nâng cao => Object Cache trên LiteSpeed Cache plugin.
Đối với Cổng (Port) bạn nhập vào số “0” và nhấn lưu để hoàn tất. thông báo kiểm tra kết nối “Thông qua” nghĩa là bạn đã kết nối thành công.

Như vậy là bạn đã kết nối thành công Memcached, hãy kiểm tra và xem hiệu quả thế nào bạn nhé.

Exit mobile version