fbpx
GÓP Ý - PHÀN NÀN

[Employees] Sa thải vài tuyển dụng lại nhân viên

Loại bỏ người dùng

Nếu bạn loại bỏ một người dùng, họ sẽ không thể đăng nhập vào tài khoản Bitrix24 của bạn và dữ liệu của công ty bạn sẽ được an toàn.

Khi bạn sa thải một nhân viên, họ không bị xóa hoàn toàn khỏi tài khoản Bitrix24 của bạn. Bạn sẽ có thể ủy quyền các nhiệm vụ, hoạt động của anh ấy / cô ấy trong CRM và lưu các tệp từ ổ đĩa của anh ấy / cô ấy.

Làm thế nào để sa thải một nhân viên?

Chỉ quản trị viên mới có thể sa thải nhân viên.

Mở trang hồ sơ nhân viên> nhấp vào nút Hành động > Sa Thải.

[Employees] Sa thải vài tuyển dụng lại nhân viên 5

Bạn cũng có thể sa thải nhân viên bằng cách nhấp vào nút tác vụ bên cạnh tên nhân viên trong phần Nhân viên > tab Nhân viên .

[Employees] Sa thải vài tuyển dụng lại nhân viên 6

Khi bạn loại bỏ một người dùng, điều quan trọng có thể là chỉ định một người chịu trách nhiệm mới cho các nhiệm vụ , tệp, sự kiện lịch hoặc bản ghi CRM của người dùng. Dưới đây là cách chăm sóc dữ liệu của người dùng bị loại bỏ:

  • File: mở Ổ đĩa của tôi của người dùng, di chuyển tất cả tệp và thư mục vào một thư mục chung và chia sẻ nó với những người dùng khác.
  • Nhiệm vụ: mở danh sách Nhiệm vụ, chọn nhiệm vụ và áp dụng hành động nhóm cho chúng: ví dụ: đối với các nhiệm vụ đang thực hiện (trong đó người dùng bị sa thải chịu trách nhiệm) – chỉ định người chịu trách nhiệm, do tôi đặt ra – thay đổi người tạo, theo dõi – thêm người quan sát, v.v. 
  • Lịch: bạn có thể thêm lịch của người dùng này vào mục yêu thích .
  • CRM:  mở danh sách hồ sơ CRM (ví dụ: khách hàng tiềm năng), lọc tất cả khách hàng tiềm năng theo người dùng chịu trách nhiệm = người dùng bị loại bỏ, chọn tất cả hồ sơ & áp dụng hành động nhóm – Chỉ định người chịu trách nhiệm. Quan trọng: hãy đảm bảo rằng bạn đã định cấu hình Quyền truy cập CRM để bạn có toàn quyền truy cập vào tất cả các bản ghi của người dùng bị loại bỏ.

Làm thế nào để tuyển dụng lại nhân viên bị sa thải?

Để thuê lại những nhân viên bị sa thải, hãy sử dụng bộ lọc Những người bị sa thải trong tab Nhân viên . Sau đó chọn nhân viên> nhấp vào nút hành động> Tuyển Dụng

[Employees] Sa thải vài tuyển dụng lại nhân viên 7

Người dùng này sẽ có thể đăng nhập vào tài khoản Bitrix24 bằng thông tin đăng nhập của họ đã sử dụng trước khi bị loại bỏ.Quan trọng: nếu không có tùy chọn Người bị sa thải trong bộ lọc, bạn cần bật tùy chọn Hiển thị nhân viên bị sa thải trong Cài đặt Bitrix24 của mình .

Cập nhật nhanh nhất thông tin bài viết bằng cách bấm đăng ký.

Related Posts

Recommended

Tài liệu nổi bật

No Content Available

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Add New Playlist