[Drive] Tải xuống từ External Drive

Nhân viên, khách hàng hoặc đối tác kinh doanh của bạn có thể lưu trữ tệp của họ trong tài khoản đám mây bên ngoài, đây là khi tùy chọn Bitrix24 Tải xuống từ ổ đĩa ngoài có thể hữu ích . Hiện tại, danh sách các Ổ đĩa bên ngoài được hỗ trợ bao gồm:

Các tệp tin bộ nhớ ngoài có thể được đính kèm vào thông báo luồng hoạt động Bitrix24, nhiệm vụ, sự kiện lịch hoặc thông báo luồng hoạt động CRM. Đây là cách thực hiện:

Đi tới tùy chọn Đính kèm tệp và chọn Tải xuống từ ổ đĩa ngoài:

Hệ thống sẽ yêu cầu ủy quyền Drive bên ngoài trước khi bạn bắt đầu:

Sau khi ủy quyền thành công, bạn sẽ thấy tất cả các tệp Drive bên ngoài có sẵn, các thư mục được liệt kê. Chọn tệp bạn muốn thêm vào Bitrix24; nhấp vào Chọn tài liệu:

Tệp sẽ được đính kèm vào tin nhắn (tác vụ hoặc sự kiện) giống như khi bạn tải tệp lên từ máy tính của mình. Sự khác biệt duy nhất là tập tin sẽ được đánh dấu bằng một màu khác. Bạn vẫn có thể làm việc với các tệp của mình bên trong tài khoản Google Drive, Box, Dropbox, OneDrive, Office365 hoặc Yandex.Disk sau khi đã tải chúng lên Bitrix24.

Sử dụng tùy chọn Tải phiên bản mới nhất trong trình đơn Khác bên cạnh tệp để tải phiên bản tệp mới từ Drive bên ngoài lên Bitrix24.

Bitrix24 sẽ so sánh các phiên bản và nếu cần, tải lên phiên bản mới hơn:

Exit mobile version