[Drive] Đồng bộ hóa Bitrix24 Drive

Theo mặc định, My Bitrix24 được đồng bộ hóa với thư mục “Bitrix24” trên máy tính của bạn. Nếu bạn cũng cần đồng bộ hóa tệp hoặc \ và thư mục “Drive Company”, trước tiên bạn cần kết nối chúng với “My Drive”: mở Drive Company, chọn tệp \ thư mục và nhấp vào tùy chọn “ Kết nối với Drive “.

Bạn có thể đồng bộ hóa Bitrix24 Drive với máy tính và làm việc với các tệp của mình bất cứ lúc nào bạn cần. Khi bạn chỉnh sửa tệp trên máy tính của mình, tất cả các thay đổi sẽ tự động được áp dụng cho các tệp được lưu trữ trên Bitrix24 Drive của bạn.

Cách bật đồng bộ hóa Bitrix24 Drive

Bạn cần có phiên bản mới nhất của Bitrix24 ứng dụng Desktop đã được cài đặt.

Nhấp vào nút “đám mây” trong menu ứng dụng Bitrix24 dành cho máy tính để bàn.

Sau đó, nhấp vào nút bánh răng cưa  > Cài đặt (Settings).

Chỉ định Thư mục (Folder) nơi bạn muốn chứa tệp của mình đã lưu.

Chọn Hành động (Action) được thực hiện khi bạn nhấp vào tệp – Mở tệp tạo thư mục khi nhấp (Open containing folder on click) hoặc Mở tệp khi nhấp (Open file on click).

Ngoài ra, bạn có thể bật tùy chọn Ổ đĩa đàn hồi (Elastic drive) trong phần này.

Trong tab Cài đặt đồng bộ hóa (Synchronization Settings), bạn có thể chỉ định các thư mục sẽ được đồng bộ hóa với ổ đĩa của mình. Thư mục Tệp đã tải lên (Uploaded files) không được đồng bộ hóa vì nó chứa các tệp được tải lên từ máy tính của bạn.

Ổ đĩa mềm

Ổ đĩa đàn hồi là một loại đặc biệt cách đồng bộ. Khi tùy chọn này được bật, các tệp sẽ không được tải xuống ổ cứng của bạn. Trên ổ cứng, bạn chỉ có thể xem danh sách các tệp này. Chúng chỉ được tải xuống khi bạn bắt đầu làm việc với các tệp này (mở, đổi tên, v.v.).

Tùy chọn ổ cứng tiết kiệm dung lượng trống trên ổ cứng của bạn và đồng bộ hóa nhanh hơn.

Cách tắt đồng bộ hóa

Để tắt đồng bộ hóa, hãy nhấp vào Cài đặt (Settings).

Nhấp vào Ngắt kết nối Bitrix24. Drive (Disconnect Bitrix24.Drive).

Xin lưu ý rằng không có ứng dụng Bitrix24 Desktop chính thức nào dành cho Linux. Chúng tôi không đảm bảo toàn bộ chức năng của các ứng dụng không chính thức.

Exit mobile version